Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Giới thiệu chung Thành Uỷ

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 25
Trụ sở Thành ủy Bắc Ninh
 

1. Thông tin chung:

Địa chỉ: Số 10, đường Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh,

Email: vptu.bn@bacninh.gov.vn

Điện thoại: (0222) 3 821 238

Fax: (0222) 3 874 274

 2. Các ban, đơn vị trực thuộc:

- Văn phòng  Thành ủy

- Ban Tổ chức Thành uỷ

- Ban Tuyên giáo Thành uỷ

- Ban Dân vận Thành uỷ

- Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ

- Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố

3. Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XXII (nhiệm kỳ 2020-2025)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

 1.  

Vương Quốc Tuấn

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy

 1.  

Nguyễn Hoàng Long

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

 1.  

Nguyễn Song Hà

Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND thành phố

 1.  

Nguyễn Thanh Mai

UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

 1.  

Nguyễn Mạnh Hiếu

UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố

 1.  

Nguyễn Văn Hiếu

UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố

 1.  

Đỗ Chu Hưng

UVBTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy

 1.  

Nguyễn Đức Hiện

UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố

 1.  

Nguyễn Trung Dũng

UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

 1.  

Trương Ngọc Trang

UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch MTTQ thành phố

 1.  

Nguyễn Hồng Vỵ

UVBTV Thành ủy, Trưởng Công an thành phố

 1.  

Nguyễn Trọng Liên

UVBTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố

 1.  

Nguyễn Công Vạn

UVBTV Thành ủy, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố

 1.  

Nguyễn Văn Hưng

TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy

 1.  

Nguyễn Thị Hương Giang

TUV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

 1.  

Nguyễn Thị Hiền

TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy

 1.  

Trần Tuấn Anh

TUV, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố

 1.  

Trần Thu Hà

TUV, Bí thư Thành đoàn Bắc Ninh

 1.  

Quách Thị Ánh

TUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

 1.  

Ngô Minh Hiệu

TUV, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố

 1.  

Đỗ Văn Đại

TUV, Chánh án Toà án nhân dân thành phố

 1.  

Nguyễn Ngọc Hiếu

TUV, Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố

 1.  

Nguyễn Thị Khuy

TUV, Chánh Thanh tra thành phố

 1.  

Nguyễn Văn Hùng

TUV, Trưởng Phòng Nội vụ thành phố

 1.  

Trần Quang Lộc

TUV, Trưởng Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố

 1.  

Nguyễn Thị Hải

TUV, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố

 1.  

Chu Thanh Hải

TUV, Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố

 1.  

Nguyễn Thị Phúc

TUV, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố

 1.  

Nguyễn Cương Nghị

TUV, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố

 1.  

Lại Thị Nguyệt

TUV, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố

 1.  

Nguyễn Trung Thành

TUV, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng thành phố

 1.  

Nguyễn Thuý Tình

TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kinh Bắc

 1.  

Nguyễn Quốc Chung

TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ninh Xá

 1.  

Vũ Xuân Hùng

TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thị Cầu

 1.  

Nguyễn Tiến Lợi

TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khắc Niệm

 1.  

Nguyễn Hà

TUV, Bí thư Đảng ủy phường Phong Khê

 1.  

Nguyễn Hồng Quang

TUV, Bí thư Đảng ủy phường Vũ Ninh

 1.  

Diêm Quốc Dũng

TUV, Bí thư Đảng ủy phường Võ Cường

 1.  

Nguyễn Ngọc Chanh

TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nam Sơn

Nguồn: BTC Thành ủy