UBND thành phố triển khai kế hoạch tổ chức tuyên dương, khen thưởng giáo viên, sinh viên, học sinh tiêu biểu năm 2019

17/09/2019 23:09 Số lượt xem: 211

Chiều 16/9, đồng chí Lưu Đình Thực, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh đỗ Đại học chính quy, sinh viên tốt nghiệp Đại học thủ khoa, xuất sắc và cán bộ, giáo viên tốt nghiệp Thạc sỹ của thành phố năm 2019.

Theo kế hoạch, Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh đỗ Đại học chính quy, sinh viên tốt nghiệp Đại học thủ khoa, xuất sắc và cán bộ, giáo viên tốt nghiệp Thạc sỹ của thành phố sẽ được tổ chức vào 8h30 phút ngày 22/9/2019 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố. Thành phố trích kinh phí từ Quỹ khuyến học, khuyến tài Hoàng Quốc Việt khen thưởng 12 cán bộ, giáo viên thành phố tốt nghiệp Thạc sỹ; 11 sinh viên tốt nghiệp Đại học chính quy loại xuất sắc, Thủ khoa các trường Đại học; 208 học sinh thi đỗ Đại học chính quy đạt tổng điểm 3 môn từ 23 điểm trở lên; khen thưởng và tặng quà 20 học sinh thi đỗ Đại học con gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lưu Đình Thực giao nhiệm vụ cho các ngành, đơn vị liên quan

Để buổi Lễ tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lưu Đình Thực yêu cầu các ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được phân công: chuẩn bị đầy đủ kinh phí khen thưởng; đảm bảo cơ sở vật chất, trang trí maket, khánh tiết, nguồn điện, âm thanh, ánh sáng, các tiết mục văn nghệ; phát hành giấy mời; rà soát danh sách khen thưởng đảm bảo đúng tên, địa chỉ, đối tượng; huy động xã hội hóa nâng trị giá quà tặng cho học sinh thi đỗ Đại học là con gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; sản xuất phóng sự về gương giáo viên, sinh viên, học sinh tiêu biểu và công tác khuyến học, khuyến tài của thành phố để chiếu tại buổi Lễ; bố trí lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường; UBND thành phố sẽ tổ chức Tổng duyệt chương trình buổi Lễ vào ngày 20/9/2019.

Phúc Hưng - Đài phát thanh TP Bắc Ninh