TPBN triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ công bố Nghị Quyết của Ủy ban Thường vị Quốc hội về việc thành lập 03 phường Hòa Long, Nam Sơn, Kim Chân.

18/11/2019 19:01 Số lượt xem: 279

Sáng 15/11, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ công bố Nghị Quyết số 787 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vị Quốc hội về việc thành lập 03 phường Hòa Long, Nam Sơn, Kim Chân. Đồng chí Lưu Đình Thực, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các phòng ban liên quan và lãnh đạo chính quyền 3 địa phương Hòa Long, Nam Sơn, Kim Chân.

Để chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo về tổ chức bộ máy, con người và cơ sở vật chất, đáp ứng các yêu cầu trong hoạt động quản lý Nhà nước theo mô hình chính quyền đô thị từ ngày 01/12/2019 đối với 03 phường Hòa Long, Kim Chân, Nam Sơn thuộc thành phố Bắc Ninh và ổn định chính trị - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân theo hướng đô thị, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn. UBND thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch 109 ngày 13/11/2019 chỉ đạo 03 địa phương tổ chức Lễ công bố Nghị Quyết của Ủy ban Thường vị Quốc hội về việc thành lập 03 phường Hòa Long, Nam Sơn, Kim Chân xong trước ngày 01/12/2019.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm góp phần hoàn thành tốt Lễ công bố Nghị Quyết của Ủy ban Thường vị Quốc hội về việc thành lập 03 phường Hòa Long, Nam Sơn, Kim Chân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố kết luận hội nghị

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lưu Đình Thực yêu cầu UBND các phường Hòa Long, Kim Chân, Nam Sơn xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Nghị quyết số 787 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất thật tốt để triển khai buổi lễ. Các phòng, ban, đơn vị thành phố theo chức năng nhiệm vụ được phân công hướng dẫn các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện./.

Trần Doanh- Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh