TPBN đối thoại nhằm giải đáp các ý kiến, thắc mắc trong quá trình GPMB dự án ĐTXD HTKT khu nhà ở để đấu giá QSDĐ tại phường Vân Dương.

05/03/2021 14:02 Số lượt xem: 152

Sáng 05/3, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị đối thoại nhằm giải đáp các ý kiến, thắc mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng HTKT khu nhà ở để đấu giá QSDĐ tại khu Vân Trại, phường Vân Dương (1,2ha). Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo phòng ban chuyên môn của thành phố; chính quyền địa phương và các hộ dân có chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tại dự án.

Dự án đầu tư xây dựng HTKT khu nhà ở để đấu giá QSDĐ diện tích 1,2ha có tổng diện tích đất thu hồi là 12.112,3m2 của 46 hộ dân thuộc khu Vân Trại, phường Vân Dương. Dự án được UBND thành phố giao UBND phường Vân Dương làm chủ đầu tư với tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ gần 2 tỷ đồng. Đơn giá được triển khai theo các quyết định của UBND tỉnh giai đoạn 2020 - 2024. Tính đến thời điểm này đã có 41/46 hộ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Tại hội nghị, đại diện các hộ dân chưa nhận tiền bồi thường đã nêu những kiến nghị về tăng mức giá bồi thường hỗ trợ và có các chính sách đảm bảo quyền lợi cho nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh Dự án đầu tư xây dựng HTKT khu nhà ở để đấu giá QSDĐ diện tích 1,2ha tại phường Vân Dương thuộc nhóm dự án tạo nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương, dự án do nhà nước thu hồi đất, nên mức giá bồi thường được triển khai theo đúng quy định. Đối với các quyền lợi của nhân dân, UBND thành phố luôn quan tâm chú trọng nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất cho nhân dân.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng ban chuyên môn của thành phố tiếp tục triển khai nhiệm chi trả tiền bồi thường, trong quá trình triển khai nắm bắt kịp thời những ý kiến, kiến nghị của nhân dân, đồng thời giải đáp theo đúng thẩm quyền. Bên cạnh đó, niêm yết hồ sơ chi trả tiền bồi thường chậm nhất đến ngày 31/3/2021. Các hộ dân tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đồng thuận ủng hộ dự án để dự án được triển khai theo đúng lộ trình đề ra./.

Trần Doanh- Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh