Thường trực HĐND thành phố giao ban công tác tháng 9

18/09/2020 07:50 Số lượt xem: 119

Ngày 16/9, Thường trực HĐND thành phố tổ chức giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 9,  triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10. Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Mai, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; đồng chí Trương Ngọc Trang, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; đồng chí Chu Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Trong tháng 9, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố đã hoàn thành các nội dung theo chương trình, kế hoạch công tác. Tổ chức khảo sát và giám sát về việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020. Tuyên truyền, vận động cử tri và nhân dân thực hiện tốt chủ trương , đường lối của Đảng , chính sách pháp luật của nhà nước ; Nghị quyết của HĐND các cấp về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội , an ninh - quốc phòng. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác phòng , chống dịch bệnh Covid -19 trong tình hình mới ; tăng cường công tác vệ sinh môi trường , đảm bảo an ninh, trật tự.  Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả 03 năm thực hiện đề án “ Nâng cao năng lực , hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND thành phố và các phường nhiệm kỳ 2016-2021 ”. Duy trì công tác tiếp công dân theo quy định vào ngày 15 và 25 hàng tháng , kịp thời tiếp nhận đơn thư khiếu nại , tố cáo , kiến nghị , phản ánh của công dân để đề nghị các cơ quan chuyên môn trả lời , giải quyết theo thẩm quyền ...

Các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố trong tháng 9; bàn và thống nhất một số nhiệm vụ trong tháng 10; đồng thời đóng góp ý kiến vào kế hoạch tổ chức phiên giải trình về thưc hiện các Nghị quyết, kết luận, kiến nghị qua giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND và Thường trực HĐND thành phố, giai đoạn 2016 – 2020.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Hoàng Long ghi nhận, thống nhất với báo cáo kết quả công tác của Thường trực HĐND thành phố trong tháng 9 và phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong tháng 10. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung, chương trình, kế hoạch công tác, đồng chí đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức phiên giải trình. Tăng cường hoạt động khảo sát, giám sát về công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị thành phố;  giám sát cơ sở vật chất, xây dựng, quản lý các thiết chế nhà văn hóa, trung tâm văn hóa thể thao các phường. Tổ chức lớp tập huấn và bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho Đại biểu HĐND thành phố; Thường trực HĐND, các Ban HĐND 19 phường. Phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh khi thực hiện các hoạt động giám sát, khảo sát trên địa bàn./.

Quang Minh – Đài phát thanh thành phố Bắc Ninh