Thường trực HĐND thành phố giám sát việc hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, hạ tầng nông thôn, cải tạo hệ thống công trình thủy lợi

20/08/2019 07:46 Số lượt xem: 137

Ngày 16/8, Thường trực HĐND thành phố Bắc Ninh tổ chức buổi làm việc với UBND thành phố, giám sát việc triển khai và thực hiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, hạ tầng nông thôn, cải tạo hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn giai đoạn 2017 - 2019. Chủ trì buổi giám sát có các đồng chí: Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; Cáp Văn Dũng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND thành phố. Tham dự có đồng chí Trần Đức Điện, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Song Hà, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố và các địa phương, đơn vị liên quan.

Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, hạ tầng nông thôn luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp, chỉ đạo, thực hiện sát sao và kịp thời của các cấp, các ngành và ủng hộ của nhân dân trên địa bàn. Hàng năm, UBND thành phố tổ chức các hội nghị triển khai sản xuất và chính sách hỗ trợ của tỉnh, thành phố; thường xuyên có văn bản chỉ đạo, đôn đốc UBND xã, phường rà soát các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện và đăng ký nhu cầu hỗ trợ theo chính sách; tổ chức các lớp tập huấn truyên truyền chính sách hỗ trợ của tỉnh, thành phố để nhân dân nắm rõ và đăng ký hỗ trợ; thành phố cũng thành lập các đoàn công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ ở cơ sở. Qua đó, việc thực hiện chính sách hỗ trợ cơ bản được thực hiện theo đúng chế độ, đúng tối tượng, đảm bảo công khai, dân chủ. Các đơn vị được phân bổ kinh phí hỗ trợ sử dụng đúng mục đích, đúng danh mục, các thủ tục hỗ trợ được thực hiện đúng quy định. Từ năm 2017 đến 6 tháng đầu năm 2019, thành phố đã triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp với số tiền gần 10 tỷ đồng, hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn số tiền 7 tỷ đồng...góp phần tạo động lực khuyến khích người nông dân đầu tư thâm canh, tăng năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp,v,v...

Chủ tịch UBND thành phố Trần Đức Điện giải đáp một số nội dung giám sát

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Trần Đức Điện, lãnh đạo các địa phương, đơn vị chuyên môn đã giải trình, giải đáp, nêu rõ nguyên nhân một số khó khăn, vướng mắc cũng như những tồn tại, hạn chế; đồng thời kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền một số nội dung nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, hạ tầng nông thôn, cải tạo hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐND thành phố Vũ Chí Kiên kết luận buổi giám sát

Kết luận buổi giám sát, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vũ Chí Kiên đánh giá cao sự quyết tâm, quyết liệt của UBND thành phố và các địa phương, đơn vị liên quan trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, hạ tầng nông thôn, cải tạo hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn giai đoạn 2017 - 2019; đề nghị trong thời gian tới, UBND thành phố chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị tập trung khắc phục những vướng mắc, tồn tại, hạn chế; chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời những giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của tỉnh, thành phố đến người dân; tăng cường công tác quản lý, giám sát chất lượng các công trình thủy lợi; thường xuyên nghiên cứu, học tập các mô hình sản xuất nông nghiệp tại các địa phương khác để tham mưu, áp dụng trên địa bàn thành phố đảm bảo phù hợp, chất lượng, hiệu quả; thực hiện đúng, đủ thủ tục, trình tự các bước lập hồ sơ hỗ trợ và tổ chức giao nhận, quyết toán đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Những kiến nghị, đề xuất liên quan, Thường trực HĐND thành phố ghi nhận, tiếp thu và trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Phúc Hưng - Đài phát thanh TP Bắc Ninh