Thông báo chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Hai Vân - Chu Mẫu

19/11/2019 17:57 Số lượt xem: 237

Chiều 18/11, tại hội trường Nhà văn hóa khu Chu Mẫu, phường Vân Dương, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức triển khai thông báo chủ trương thu hồi đất của Nhà nước thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Hai Vân - Chu Mẫu. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hiếu chủ trì hội nghị.

Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Hai Vân - Chu Mẫu, phường Vân Dương nhằm mục đích khai thác giá trị quyền sử dụng đất hoàn trả vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 18 đến Trung tâm hành chính phường Vân Dương giai đoạn 2, theo hình thức hợp đồng BT được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 306 ngày 13/06/2018. Dự án có diện tích quy hoạch hơn 1,1 ha và 43 hộ dân khu Chu Mẫu có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng.

Tại hội nghị, đại diện các hộ dân có đất nông nghiệp đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, nâng mức giá bồi thường, hỗ trợ; thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ công bằng, đúng luật; có hướng hỗ trợ, đào tạo, giải quyết việc làm cho con các hộ gia đình bị thu hồi đất; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cấp đất DCDV cho nhân dân; xác minh chủ hộ, đo kiểm diện tích, tài sản vật kiến trúc trên đất đúng, đủ, đảm bảo quyền lợi của hộ dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hiếu tiếp thu, giải đáp những kiến nghị của các hộ dân.

Để dự án triển khai đúng kế hoạch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hiếu đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ phường tới khu phố phối hợp chặt chẽ với Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động, giải thích chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước khi thu hồi đất để các hộ gia đình hiểu, nắm rõ và thực hiện; tổ chức niêm yết công khai, đầy đủ các văn bản pháp lý liên quan; tiếp nhận, giải đáp, giải quyết kịp thời những vướng mắc, kiến nghị của các hộ dân; cử người đại diện hộ dân tham gia Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án; các hộ dân đồng thuận, phối hợp với với địa phương và cơ quan chuyên môn thành phố trong việc lập danh sách, xác minh, quy chủ, thống kê diện tích, tài sản trên đất...đảm bảo chính xác, đúng pháp luật.

Phúc Hưng - Đài phát thanh TP Bắc Ninh