Ra quân hưởng ứng ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam

13/07/2020 16:16 Số lượt xem: 121

Ngày 11/7, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức "Lễ ra quân hưởng ứng ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện, Bảo hiểm Y tế hộ gia đình" theo hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu Bắc Ninh, Lễ ra quân hưởng ứng được tổ chức tại trụ sở Bảo hiểm Xã hội tỉnh với sự tham gia phối hợp của Bưu điện tỉnh và UBND thành phố Bắc Ninh.

Với chủ đề: “Cả nước chung tay thực hiện Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế toàn dân”, Lễ ra quân truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa như: Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc sống, sức khỏe nhân dân thông qua chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế; Bảo hiểm Y tế là chính sách bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi an sinh của nhân dân; Tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế là trách nhiệm, quyền lợi của tổ chức, cá nhân; Tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu hàng tháng và chăm sóc sức khỏe khi về già…Đây là hoạt động thiết thực nhằm cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội, cá nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm Y tế; tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện, Bảo hiểm Y tế hộ gia đình.

Tại Bắc Ninh, thời gian qua các cấp, các ngành có nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm đẩy mạnh, phát triển số người tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện và tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm Y tế. Tính đến năm 2019, toàn tỉnh có  gần 1,3 triệu người tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, trong đó có hơn 7.600 người tham gia Bảo hiểm Xã hội tự nguyện.

Ngay sau Lễ ra quân trực tuyến, các đơn vị phối hợp đã tổ chức lực lượng diễu hành lưu động trên một số tuyến đường trung tâm thành phố Bắc Ninh bằng phương tiện ô tô, mô tô có gắn các thông điệp truyền thông, tuyên truyền chính sách Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế đến các tầng lớp nhân dân.

Phúc Hưng - Đài phát thanh TP Bắc Ninh