Hội nghị Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố tháng 9 năm 2020

25/09/2020 07:37 Số lượt xem: 159

Ngày 23/9, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2020. Đồng chí Nguyễn Song Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố; Đại diện các Ban xây dựng Đảng Thành ủy; Các đồng chí Ủy viên UBND thành phố; Lãnh đạo một số phòng chuyên môn thành phố và Chủ tịch UBND 19 phường.

Hội nghị đã tập trung nghe báo cáo và thông qua 11 nội dung quan trọng gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN trên địa bàn thành phố năm 2020, xây dựng dự toán NSNN năm 2021; Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm; Tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm; Kết quả 7 năm thực hiện Nghị quyết số 11 ngày 10/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021; Báo cáo tổng kết thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã phường giai đoạn 2016 – 2020”; Tổng kết 15 năm công tác khám cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách nhân ngày TBLS 27/7; Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn giai đoạn 2014 – 2020”; Đề án “Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của nhà văn hóa thôn khu phố giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07 ngày 2/6/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về “Tăng cường phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030”.

  9 tháng đầu năm, cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị thành phố đã tập trung tổ chức thành công Đại hội Chi, Đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. UBND thành phố triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 kết hợp các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Về thực hiện chủ đề công tác năm “Toàn dân chung tay hành động vì môi trường sạch; nâng cao chất lượng hạ tầng, mỹ quan đô thị và đời sống văn hóa của nhân dân”, thành phố triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường. Rà soát quy hoạch, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại - dịch vụ, hạ tầng đô thị. Quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đảm bảo an sinh xã hội, chất lượng đời sống, thu nhập và nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân. Giữ vững quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tổng sản phẩm (GRDP, giá so sánh 2010) trong 9 tháng đầu năm đạt 23.567 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 91.660 tỷ đồng đạt 70,7% kế hoạch; dịch vụ ước đạt 22.973 tỷ đồng; nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 452,4 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 4.343,56 tỷ đồng, đạt 84% dự toán giao, bằng 108% cùng kỳ năm 2019. Hoàn thành đề án chuyển đổi Cụm Công nghiệp Phong Khê I và các cơ sở sản xuất giấy trong khu dân cư thành khu thương mại dịch vụ, nhà ở, triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp làng nghề Khúc Xuyên. Đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, triển khai các điều kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp. Tăng cường kiểm tra, quản lý việc đưa các công trình tòa nhà cao tầng, chung cư vào sử dụng trên địa bàn thành phố, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của người dân. Tập trung triển khai kế hoạch giải phóng mặt bằng đối với 31 dự án trọng điểm trong năm 2020, thẩm định và phê duyệt 49 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (trong đó có 15/31 dự án trọng điểm). Sự nghiệp văn hóa tiếp tục được quan tâm, công tác giáo dục, y tế phát triển;  Công tác an sinh và phúc lợi xã hội luôn được chú trọng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; Nâng cao chất lượng công tác quân sự - quốc phòng địa phương; Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, số vụ phạm pháp hình sự giảm, tỷ lệ điều tra, phá án đạt cao.

Đồng chí Nguyễn Song Hà, Chủ tịch UBND thành phố kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Song Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: trong 9 tháng đầu năm mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19, tuy nhiên, với sự nỗ lực, phấn đấu, vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên tinh thần quyết tâm, quyết liệt, thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2020 và 05 quyết tâm chính trị. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị các phòng chuyên môn thành phố và 19 phường cần tập trung cao độ trong những tháng cuối năm để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Cụ thể đối với vấn đề thu ngân sách Nhà nước, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án đấu giá quyền sử dụng đất; Giao Chi cục thuế tổ chức Hội nghị đôn đốc các Doanh nghiệp nộp thuế theo đúng quy định, tham mưu với UBND thành phố xử lý những trường hợp vi phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất. Các phường tích cực thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đảm bảo tiến độ đề ra. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố giao phòng Tài nguyên môi trường tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và quản lý sử dụng đất đai tại các phường trên địa bàn; Phối hợp triển khai kế hoạch quy hoạch sử dụng đất đai, hoàn thành trong năm 2020. Phòng Kinh tế phối hợp với các phường có sản xuất nông nghiệp triển khai các chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi; Đồng thời tham mưu xử lý vi phạm đê điều và công trình thủy lợi, trong đó kiên quyết xử lý dứt điểm vi phạm Luật đê điều tại phường Phong Khê trong tháng 10/2020.

Đối với nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021, đồng chí Nguyễn Song Hà đề nghị Ban CHQS thành phố phối hợp và chỉ đạo tổ chức rà duyệt kỹ lưỡng công dân trong độ tuổi nhập ngũ tại các khu phố, kiên quyết xử lý các tiêu cực phát sinh. Triển khai các bước sơ tuyển, khám tuyển đảm bảo đúng trình tự và thời gian quy định. Các phòng chuyên môn và 19 phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản có liên quan để công dân nắm bắt thực hiện, đảm bảo cho công tác tuyển quân trên địa bàn thành phố hoàn thành chỉ tiêu được giao với chất lượng cao.

Thúy Nga- (Đài Phát thanh TPBN)