Đảm bảo trật tự ATGT, trật tự công cộng trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh

23/09/2020 10:27 Số lượt xem: 148
Nguồn: UBND thành phố