Danh sách di tích cấp tỉnh

20/01/2016 03:46 Số lượt xem: 805

 DANH MỤC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ CẤP TỈNH

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH

STT

Tên di tích

Loại hình

Địa điểm

Xếp hạng

 

1. Phường Đại Phúc

1

Đình Đông Thượng

Lịch sử - Văn hóa

Khu 4, phường Đại Phúc

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 1294/QĐ-UBND

Ngày: 09/10/2006

2

Đình Diên Thọ (đình Ngang)

Lịch sử - Văn hóa

 Khu 6, phường Đại Phúc,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 119/QĐ-CT

Ngày: 20/01/2004

3

Đình Phúc Đức

Lịch sử - Văn hóa

Khu 10, phường Đại Phúc,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 1626/QĐ-UBND

Ngày: 21/12/2012

4

Nghè Thượng Thần

Lịch sử - Văn hóa

 Khu 1, phường Đại Phúc,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 161/QĐ-CT

Ngày: 08/02/2002

5

Nhà thờ Trung chi thứ phái tích thiện đường

Lịch sử - Văn hóa

Khu 4, phường Đại Phúc,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 554/QĐ-UBND

Ngày: 20/04/2007

 

2. Phường Kinh Bắc

6

Chùa Thị Chung (Linh Quang tự)

Lịch sử - Văn hóa

Khu Thị Chung, phường Kinh Bắc,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 1160/QĐ-UBND

Ngày: 30/08/2012

7

Đình Thị Chung

Lịch sử - Văn hóa

Khu Thị Chung, phường Kinh Bắc,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 1160/QĐ-UBND

Ngày: 30/08/2012

8

Đình làng Y Na

Lịch sử - Văn hóa

Khu Y Na, phường Kinh Bắc,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 353/QĐ-UBND

Ngày: 20/03/2007

9

Đình làng Niềm Xá

Lịch sử - Văn hóa

Khu Niềm Xá, phường Kinh Bắc,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 1802/QĐ-UBND

Ngày: 18/12/2007

 

 

3. Phường Tiền An

10

Đình Tân An

Lịch sử - Văn hóa

Khu 3, phường Tiền An

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 161/QĐ-CT

Ngày: 08/02/2002

11

Đền thờ Trần Hưng Đạo (Đền Hàng Mã)

Lịch sử - Văn hóa

Khu phố Hàng Mã, phường Tiền An,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 61/QĐ-UBND

Ngày: 15/01/2009

 

4. Phường Vệ An

12

Thành Bắc Ninh

Kiến Trúc và Lịch sử

phường Vệ An,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 144/VH-QĐ/UB

Ngày: 15/03/1980

 

 

                                    5. Phường Vũ Ninh

 

13

Chùa Phương Vỹ (Phúc Lâm tự)

Lịch sử - Văn hóa

Khu Phương Vỹ, phường Vũ Ninh,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 161/QĐ-UB

Ngày: 08/02/2002

14

Đình Phương Vỹ

Lịch sử - Văn hóa

Khu Phương Vỹ, phường Vũ Ninh,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 161/QĐ-UB

Ngày: 08/02/2002

15

Chùa Thanh Sơn (Nguyệt Quang tự)

Lịch sử - Văn hóa

Khu Thanh Sơn, phường Vũ Ninh,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 1801/QĐ-UBND

Ngày: 18/12/2007

16

Đình Phúc Sơn

Lịch sử - Văn hóa

Khu Phúc Sơn, phường Vũ Ninh,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 113/QĐ-CT

Ngày: 20/01/2004

17

Đình Thanh Sơn

Lịch sử - Văn hóa

Khu Thanh Sơn, phường Vũ Ninh,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 1034/QĐ-CT

Ngày: 17/9/2013

18

Chùa Phúc Sơn (Linh Quang tự)

Lịch sử - Văn hóa

Khu Phúc Sơn, phường Vũ Ninh,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 143/QĐ-UBND

Ngày: 01/02/2016

 

 

6. Phuờng Hạp Lĩnh

19

Đình làng Sơn

 

 

 

Lịch sử - Văn hóa

Khu Sơn, phường Hạp Lĩnh,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 150/QĐ-UBND

Ngày: 24/01/2006

20

Đình làng Trần

Lịch sử - Văn hóa

Khu Trần, phường Hạp Lĩnh,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 161/QĐ-CT

Ngày: 08/02/2002

21

Nghè Khu Trần ( Lăng mộ Thành hoàng Khu Trần)

Lịch sử - Văn hóa

Khu Trần, phường Hạp Lĩnh,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 1048/QĐ-UBND

Ngày: 17/9/2015

 

 

7. Phường Vạn An

22

Chùa Láng (Thanh Lãng tự)

Lịch sử - Văn hóa

Khu Đương Xá 2, phường Vạn An

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 1054/QĐ-UBND

Ngày: 12/08/2008

23

Khu lò gốm Đương Xá

Khảo cổ học (trong quyết định là di tích Lịch sử - Văn hóa)

Khu Đương Xá 1, phường Vạn An,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 1055/QĐ-UBND

Ngày: 12/08/2008

 

8. Phường Vân Dương

24

Chùa Lãm Dương (Lãm Sơn tự)

Lịch sử - Văn hóa

Khu Lãm Dương, phường Vân Dương,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 1031/QĐ-UBND

Ngày: 06/08/2010

25

Đình Lãm Dương

Lịch sử - Văn hóa

Khu Lãm Làng, phường Vân Dương,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 620/QĐ-CT

Ngày: 10/05/2005

 

9. Phường Võ Cường

26

Chùa Xuân Ổ B (Nương Xá tự)

Lịch sử - Văn hóa

Khu Xuân Ổ B, phường Võ Cường,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 161/QĐ-CT

Ngày: 08/02/2002

27

Đình Xuân Ổ B

Lịch sử - Văn hóa

Khu Xuân Ổ B, phường Võ Cường,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 161/QĐ-CT

Ngày: 08/02/2002

28

Đình làng Hòa Đình

Lịch sử - Văn hóa

Khu Hòa Đình, phường Võ Cường,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 56/QĐ-UBND

Ngày: 18/01/2011

29

Đình làng Bồ Sơn

Lịch sử - Văn hóa

Khu Bồ Sơn, phường Võ Cường,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 

Ngày: 2007

30

Đình làng Khả Lễ

Lịch sử - Văn hóa

Khu Khả Lễ, phường Võ Cường,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số:  1489/QĐ-UBND

Ngày: 05/10/2009

31

Đền làng Hòa Đình

Lịch sử - Văn hóa

Khu Hòa Đình, phường Võ Cường,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 161/QĐ-CT

 Ngày: 08/02/2002

 

10. Xã Khắc Niệm

32

Chùa làng Ném Thượng (Đại Bi tự)

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Ném Thượng, xã Khắc Niệm,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 97/QĐ-UBND

 Ngày: 18/01/2010

33

Đình làng Ném Thượng

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Ném Thượng, xã Khắc Niệm,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 161/QĐ-CT

 Ngày: 08/02/2002

 

11. Xã Phong Khê

34

Đình làng Đào Xá

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Đào Xá, xã Phong Khê,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 

 Năm: 2007

 

12. Xã Hòa Long

35

Chùa Đẩu Hàn

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Đẩu Hàn, xã Hòa Long,

 Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 1626/QĐ-UBND

 Ngày: 21/12/2012

36

Đình làng Xuân Ái

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Xuân Ái, xã Hòa Long,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 1114/QĐ-UBND

 Ngày: 16/08/2007

37

Đình làng Hữu Chấp

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Hữu Chấp, xã Hòa Long,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 934/QĐ-UBND

 Ngày: 04/08/2011

38

Đình làng Đẩu Hàn

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Đẩu Hàn, xã Hòa Long,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 1489/QĐ-UBND

 Ngày: 05/10/2009

 

 

13. Xã Nam Sơn

39

Chùa Bách Tháp (Bảo Quang tự)

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Sơn Đông, xã Nam Sơn,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 1598/CT

 Ngày: 31/11/1996

40

Đình Thái Bảo

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Thái Bảo, xã Nam Sơn,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 109/1998/QĐ-UB

 Ngày: 31/12/1998

41

Đình thôn Triều

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Triều, xã Nam Sơn,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 110/1998/QĐ-UB

 Ngày: 31/12/1998

42

Đền thôn Triều

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Triều, xã Nam Sơn,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 110/1998/QĐ-UB

 Ngày: 31/12/1998

43

Đình làng Sơn Nam

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Sơn Nam, xã Nam Sơn

Xếp hạng cấp tỉnh

Số:

 Ngày:

 

44

Đình Đa Cấu

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Sơn Nam, xã Nam Sơn

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 143/QĐ-UBND

 Ngày: 01/02/2016

 

14. Xã Khúc Xuyên

45

Chùa Khúc Toại (Diên Phúc tự)

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Khúc Toại, xã Khúc Xuyên,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 1053/QĐ-UBND

 Ngày: 12/08/2008

46

Đình Khúc Toại

Lịch sử - Văn hóa

Thôn Khúc Toại, xã Khúc Xuyên,

Xếp hạng cấp tỉnh

Số: 1052/QĐ-UBND

 Ngày: 12/08/2008

           

 

 

Nguyễn Thị Nga
Nguồn: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố
Trung bình (0 Bình chọn)