Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Danh sách Đại biểu HĐND TP

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 94

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ BẮC NINH

KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

STT Họ và tên Chức vụ
1 VŨ CHÍ KIÊN  Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
2 TRẦN ĐỨC ĐIỆN Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố
3 NGUYỄN THANH MAI Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố
4 NGUYỄN SONG HÀ Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch TT UBND thành phố
5 NGUYỄN MẠNH HIẾU Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP
6 NGUYỄN VĂN HIẾU Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố
7 NGUYỄN HOÀNG LONG Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy
8 CHU THANH HẢI  Thành ủy viên, Trưởng phòng Quản lý đô thị
9 NGUYỄN THUÝ TÌNH  Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Kinh Bắc
10 NGUYỄN THỊ HẢI  Thành ủy viên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Bắc Ninh
11 TRẦN QUANG LỘC Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Suối Hoa
12 ĐẶNG VIẾT NGHĨA Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Vạn An
13 NGÔ CÔNG THIẾT Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Long
14 NGUYỄN T. PHƯƠNG MAI

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Đáp Cầu

15 NGUYỄN TIẾN LỢI Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khắc Niệm
18 NGUYỄN VĂN CƯƠNG Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nam Sơn
19 NGUYỄN THÌ CHUYỀN Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố
20 TRẦN QUANG LỊCH Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố
21 NGÔ VĂN BÌNH Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND phường Phong Khê
22 NGUYỄN THỊ LOAN Phó Bí thư TT Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Khúc Xuyên
23 NGUYỄN VĂN TIẾN Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vũ Ninh
24 NGUYỄN DUY CHUNG Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Đại Phúc
25 TRỊNH THỊ THU NGA  Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố
26 NGUYỄN T. THANH HẢI Phó Bí thư TT Đảng ủy phường Thị Cầu
27 NGÔ VĂN TUẤN Giám đốc Công ty Khải Hoàn
28 NGUYỄN ĐỨC THÀNH Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tiền An
29 BẠCH THỊ KIỀU LOAN Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường Vệ An
30 NGUYỄN THỊ TUYẾT Phó Bí thư TT Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND phường Võ Cường
31 NGUYỄN THỊ HỰU Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường Hạp Lĩnh
32 NGUYỄN VĂN THẮNG Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ninh Xá
33 NGUYỄN  THỊ TÚC Phó Bí thư TT Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Vân Dương
34 TÔ VĂN YÊN Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vân Dương
35 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố
36

NGUYỄN VĂN TRUNG

(THƯỢNG TỌA THÍCH THANH TRUNG)
Phó trưởng ban thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam - tỉnh Bắc Ninh)
37 NGUYỄN SỸ CHUNG Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Chân
38 ĐẶNG THỦY HIỀN Trưởng Công an phường Suối Hoa
Nguồn: UBND Thành phố