Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Danh sách Đại biểu HĐND TP

07/12/2015 09:10 Số lượt xem: 95

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ BẮC NINH

KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

STT Họ và tên Chức vụ
1 NGUYỄN HOÀNG LONG Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
2 NGUYỄN SONG HÀ Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố
3 NGUYỄN THANH MAI Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố
4 NGUYỄN MẠNH HIẾU Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch UBND thành phố
5 NGUYỄN VĂN HIẾU Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch UBND thành phố
6 CHU THANH HẢI  Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố
7 NGUYỄN THỊ HẢI  Thành ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin
8 TRẦN QUANG LỘC Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy
9 NGÔ VĂN BÌNH Phó Bí thư TT, Chủ tịch HĐND phường Phong Khê
10 NGUYỄN THỊ LOAN Phó Bí thư TT, Chủ tịch HĐND phường Khúc Xuyên
11 NGUYỄN THUÝ TÌNH Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Kinh Bắc
12 NGUYỄN THÌ CHUYỀN Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố
13 NGUYỄN T. THANH HẢI Phó Trưởng Ban Pháp Chế HĐND thành phố
14 ĐẶNG THỦY HIỀN Trưởng Công an phường Suối Hoa
15 ĐẶNG VIẾT NGHĨA

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Vạn An

16 NGÔ CÔNG THIẾT Chủ tịch UBND phường Hòa Long
17 NGUYỄN VĂN TIẾN Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vũ Ninh
18 NGUYỄN DUY CHUNG Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Đại Phúc
19 TRỊNH THỊ THU NGA Phó trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố
20 TRẦN QUANG LỊCH Bí thư Đảng ủy phường Đáp Cầu
21 NGÔ VĂN TUẤN Giám đốc Công ty Khải Hoàn
22 NGUYỄN T. PHƯƠNG MAI

Đại biểu HĐND thành phố

23 NGUYỄN SỸ CHUNG Chủ tịch UBND phường Kim Chân
24 NGUYỄN ĐỨC THÀNH Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tiền An
25 NGUYỄN VĂN THẮNG Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ninh Xá
26 NGUYỄN THỊ TUYẾT Chủ tịch HĐND phường Võ Cường
27 BẠCH THỊ KIỀU LOAN Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường Vệ An
28 NGUYỄN TIẾN LỢI Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khắc Niệm
29 NGUYỄN THỊ HỰU Đại biểu HĐND thành phố
30 NGUYỄN  THỊ TÚC Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Vân Dương
31 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường
32 TÔ VĂN YÊN Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vân Dương
33 NGUYỄN VĂN CƯƠNG Ban Dân Vận Thành ủy
34

NGUYỄN VĂN TRUNG

(THƯỢNG TỌA THÍCH THANH TRUNG)
Phó trưởng ban thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam - tỉnh Bắc Ninh
Nguồn: HĐND thành phố