Các đơn vị trực thuộc

26/11/2015 14:45 Số lượt xem: 9882
Các đơn vị trực thuộc

 

Các đơn vị trực thuộc
STT Tên đơn vị Email Điện thoại
1

Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Trung tâm chỉ đạo tuyến
Trung tâm tim mạch
Trung tâm ung bướu
Trung tâm cấp cứu 115

 

bvdk.syt@bacninh.gov.vn 02223.821.242
2 Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng bvyhctphcn.syt@bacninh.gov.vn 02223.824.581
3 Bệnh viện Mắt bvm.syt@bacninh.gov.vn 0222.3720.806
4 Bệnh viện Phổi bvp.syt@bacninh.gov.vn 0222.3872.313
5 Bệnh viện sức khỏe Tâm Thần bvsktt.syt@bacninh.gov.vn 0222.3825.515
6 Bệnh viện Da liễu bvpdl.syt@bacninh.gov.vn 0222.3861.702
7 Bệnh viện Sản nhi bvsn.syt@bacninh.gov.vn

0222.3895.969,

0222.3895.958, 

0222.3895.966

8 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ttksbt.syt@bacninh.gov.vn  0222.3896.744
9 Trung tâm Pháp Y ttpy.syt@bacninh.gov.vn  
 10 Trung tâm kiểm nghiệm  ttkn.syt@bacninh.gov.vn  0222.3822.552
 11 Trung tâm cấp cứu 115  tt115.syt@bacninh.gov.vn  02223.896.071
 12 Chi cục dân số KHHGĐ ccds.syt@bacninh.gov.vn  02223.822.514 
 13 Công ty Cổ phần dược phẩm Bắc Ninh  ctcpdp.syt@bacninh.gov.vn  02223.826.789
 14 Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn ttytts.syt@bacinh.gov.vn 02223.835.995
 15 TTYT thành phố Bắc Ninh ttyttp.syt@bacninh.gov.vn 02223.821.397
 16 TTYT huyện Quế Võ ttytqv.syt@bacninh.gov.vn 02223.863.858
 17 TTYT huyện Thuận Thành ttyttt.syt@bacninh.gov.vn 02223.774.460
 18 TTYT huyện Gia Bình ttytgb.syt@bacninh.gov.vn 02223.556.279
 19 TTYT huyện Lương Tài ttytlt.syt@bacninh.gov.vn 02223.867.075
 20 TTYT huyện Tiên Du ttyttd.syt@bacninh.gov.vn 02223.711.058
 21 TTYT huyện Yên Phong ttytyp.syt@bacninh.gov.vn 02223.860.209
       
 

 

Sở Y Tế
Nguồn: BBN