Truy cập nội dung luôn
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ, LẤY QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ LÀ KHÂU ĐỘT PHÁ

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -2488

Đã truy cập : 43088769

Các cấp công đoàn lấy năm 2018 là “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” . Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội IV Công đoàn ngành Xây dựng vào tháng 4/2019. Ban Thường vụ Công đoàn ngành tập trung đẩy mạnh chăm lo lợi ích, đại diện tốt hơn cho đoàn viên, người lao động thể hiện đúng tinh thần của Đại hội là hướng về cơ sở, chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động.