Truy cập nội dung luôn
Đẩy mạnh công tác quy hoạch, phát triển đô thị theo mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương!

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5248

Đã truy cập : 43594475

Trước diễn phức tạp ngày càng gia tăng của dịch bệnh, nhằm góp phần hạn chế sự lây lan do dịch COVID-19 gây ra, Sở Xây dựng đã ban hành các văn bản số 166/SXD-QLN ngày 04/02/2020; số 191/SXD-QLN ngày 07/2020; số 383/SXD-QLN ngày 05/3/2020; số 500/SXD-QLN ngày 18/3/2020 và văn bản số 02/SXD-QLN ngày 23/3/2020 về việc hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại các khu chung cư và khu ở tập trung theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và Bộ Y tế.