UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu khu đô thị du lịch sinh thái, thông minh Phật Tích

16/08/2019 10:47 Số lượt xem: 772

Ngày 13/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 458/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch, sinh thái, thông minh Phật Tích tại huyện Tiên Du.

 

Vị trí, phạm vi ranh giới và quy mô lập quy hoạch:
Vị trí, phạm vi ranh giới: Khu vực lập quy hoạch nằm trên địa bàn các xã: Hoàn Sơn, Liên Bão, Cảnh Hưng, Minh Đạo, Phật Tích, Hiên Vân,Việt Đoàn, huyện Tiên Du.

Phạm vi, ranh giới được giới hạn như sau: Phía bắc giáp xã Liên Bão, Hiên Vân; phía tây giáp xã Hoàn Sơn, Tri Phương; phía đông giáp xã Việt Đoàn, Minh Đạo; phía nam giáp xã Cảnh Hưng, sông Đuống.

Quy mô quy hoạch: Tổng diện tích khu đất nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 2.190 ha; Tổng quy mô dân số dự kiến khoảng 87.300 người đến khoảng 97.700 người (trong đó dân số hiện trạng khoảng 38.600 người)

Sự phù hợp với quy hoạch: Phù hợp với QHV tỉnh, QHC đô thị Bắc Ninh đã được phê duyệt với chức năng chủ yếu là phát triển đô thị du lịch, sinh thái, văn hóa.

Nguồn: (Theo BNP)