Thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 8.2019)

12/06/2019 14:59 Số lượt xem: 814

Hội đồng thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 8.2019) như sau:

 

1. Thời gian: Ngày 18/6/2019 (thứ Ba), gồm 02 ca sát hạch:

- Ca 1: Từ 8h00 đến 11h30;

- Ca 2: Từ 13h30 đến 16h30

2. Địa điểm: Phòng sát hạch, Tầng 6, Sở Xây dựng Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (điện thoại: 0222.3.821.019; di động: 0916.196.866).

3. Thành phần dự sát hạch: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (450.000 vnđ/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; mã số và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên./.

 

STT

Họ và tên, ngày sinh

Lĩnh vực dự sát hạch, hạng sát hạch

Ghi chú

I

CA 1 (TỪ 8H00 - 11H30)

 1.  

Nguyễn Ngọc Duy

10/12/1978

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: hạng II.

Ca 1

 1.  

Lê Thị Lý

05/12/1986

Định giá xây dựng: Hạng II

Ca 1

 1.  

Nguyễn Văn Bình

17/02/1985

1. Pháp luật giám sát

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

Ca 1

 1.  

Lê Trung Nghĩa

05/5/1993

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

Ca 1

 1.  

Nguyễn Văn Mạo

20/02/1987

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

Ca 1

 1.  

Hoàng Đăng Mạnh

27/4/1981

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

Ca 1

 1.  

Trần Đăng Trịnh

27/10/1984

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

Ca 1

 1.  

Nhâm Văn Đính

11/4/1985

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

Ca 1

 1.  

Ngô Gia Cường

10/11/1990

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng II.

Ca 1

 1.  

Lê Văn Hoạt

06/11/1986

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

2. Quản lý dự án công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

Ca 1

 1.  

Nguyễn Hữu Lịch

11/01/1985

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

Ca 1

 1.  

Đặng Đình Nghiêm

07/12/1978

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: hạng III.

Ca 1

 1.  

Nguyễn Tiến Thọ

14/10/1986

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

Ca 1

 1.  

Nguyễn Xuân Dũng

10/02/1988

1. Định giá xây dựng: Hạng III.

2. Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng III.

3. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

Ca 1

 1.  

Phan Khắc Ngọc

18/12/1993

1. Định giá xây dựng: Hạng III.

2. Thiết kế cơ - điện công trình: Hạng III.

Ca 1

 1.  

Đỗ Thị Thúy Nga

24/4/1983

1.Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: Hạng III.

2. Định giá xây dựng: hạng III.

Ca 1

 1.  

Nguyễn Bỉnh Tuấn

29/12/1990

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

Ca 1

 1.  

Nguyễn Quốc Khánh

02/09/1981

Định giá xây dựng: Hạng III

 

Ca 1

 1.  

Đỗ Như Vũ

22/7/1980

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật: hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

Ca 1

 1.  

Nguyễn Văn Hoàng

26/11/1985

Quản lý dự án công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng III

Ca 1

 1.  

Nguyễn Đức Thuyết

04/10/1980

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II

Ca 1

 1.  

Đinh Ngọc Anh

13/8/1987

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

Ca 1

 1.  

Nguyễn Văn Hưng

10/10/1982

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng

 – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

Ca 1

 1.  

Ngô Đăng Khoa

06/7/1980

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

Ca 1

 1.  

Ngô Đăng Khoa

6/7/1980

Quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

Ca 1

 1.  

Trần Văn Đôn

20/8/1978

Khảo sát địa chất công trình: Hạng II

Ca 1

II

CA II (TỪ 13H30 - 16H30)

 1.  

Trần Văn Mai

20/04/1960

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng II

Ca 2

 1.  

Phạm Ngọc Đại

12/02/1992

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

Ca 2

 1.  

Phạm Ngọc Anh

11/3/1979

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II

Ca 2

 1.  

Nguyễn Quang Biên

24/09/1988

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

Ca 2

 1.  

Hoàng Anh Nguyễn

08/08/1992

Quản lý dự án công trình dân dụng: Hạng II

 

Ca 2

 1.  

Bùi Ngô Hưng

01/01/1983

Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: Hạng II

Ca 2

 1.  

Lê Văn Hiền

22/01/1991

Định giá xây dựng: Hạng III

Ca 2

 1.  

Nguyễn Thu Hiền

04/12/1985

Định giá xây dựng: Hạng III

Ca 2

 1.  

Đặng Minh Đức

29/09/1982

Định giá xây dựng: Hạng III

Ca 2

 1.  

Trần Thị Kim Sen

20/04/1982

1. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng II

2. Quản lý dự án công trình dân dụng: Hạng II

Ca 2

 1.  

Nguyễn Văn Hải

26/06/1983

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

Ca 2

 1.  

Nguyễn Trần Đức Hồng Nhu

15/05/1972

1. Thiết kế cơ – điện công trình: Hạng II

2. Giám sát công tác  lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng II

3. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

Ca 2

 1.  

Đặng Hữu Thông

10/12/1990

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

Ca 2

 1.  

Nguyễn Văn Bằng

06/06/1978

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng II

Ca 2

 1.  

Lưu Quang Tùng

07/04/1979

Quản lý dự án công trình Giao thông: Hạng II

Ca 2

 1.  

Phạm  Đình Chiến

15/03/1991

Khảo sát địa chất công trình: Hạng II

Ca 2

 1.  

Trần Xuân Vinh

18/10/1974

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II

Ca 2

 1.  

Phạm Văn Quy

01/05/1982

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp phát triển nông thôn:  Hạng II

Ca 2

 1.  

Nguyễn Thế Đồng

27/04/1979

Quản lý dự án công trình giao thông: Hạng II

Ca 2

 1.  

Nguyễn Như Quỳnh

15/07/1987

Pháp luật thiết kế

Ca 2

 1.  

Nguyễn Công Nghiệp

07/04/1983

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp vầ hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

Ca 2

 1.  

Nguyễn Ngọc Khôi

24/03/1980

1. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II

2. Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông: Hạng II

Ca 2

 1.  

Phạm Thành Trung

01/01/1983

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: hạng II

Ca 2

 1.  

Mai Thành Nam

23/03/1991

Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng III

Ca 2

 1.  

Nguyễn Văn Công

12/04/1991

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

Ca 2

 1.  

Đỗ Văn Nguyên

27/12/1983

Thiết kế quy hoạch xây dựng:  Hạng II

 

Ca 2

 1.  

Nguyễn Ngọc Thuận

14/12/1984

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng II

Ca 2

 1.  

Nguyễn Cảnh Thắng

10/04/1970

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp: hạng II

2. Định giá xây dựng: hạng II.

Ca 2

 1.  

Nguyễn Trọng Sự

18/03/1984

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

Ca 2

 1.  

Bùi Khắc Phúc

03/09/1993

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

Ca 2

 1.  

Nguyễn Thị Bích Ngọc

06/01/1984

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng II

Ca 2

 1.  

Đinh Văn Hùng

12/06/1986

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

Ca 2

 1.  

Nguyễn Văn Xuân

17/11/1987

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng II

Ca 2

 1.  

Trần Minh

16/05/1983

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

Ca 2

 1.  

Nguyễn Văn Sơn

15/05/1985

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

Ca 2

 1.  

Vũ Hồng Minh

12/02/1982

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

Ca 2

 1.  

Trần Phương Nam

03/06/1990

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng II.

Ca 2

 1.  

Lê Thủy Thành

29/10/1986

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

Ca 2

 1.  

Phùng Anh Tuấn

03/12/1983

Thiết kế điện – cơ điện công trình: hạng III.

Ca 2

Chi cục Giám định xây dựng