Thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 18.2019)

18/11/2019 16:16 Số lượt xem: 406

Hội đồng thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 18.2019) như sau:

1. Thời gian: 08h00 ngày 22/11/2019 (thứ Sáu).

2. Địa điểm: Phòng sát hạch, Tầng 6, Sở Xây dựng Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (điện thoại: 0222.3.821.019, di động: 0978.788.668).

3. Thành phần dự sát hạch: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (450.000 vnđ/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; mã số và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên./.

STT

Họ và tên, ngày sinh

Lĩnh vực dự sát hạch, hạng sát hạch

Mã số sát hạch

 1.  

Nguyễn Văn Đức

 

14/7/1991

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Quản lý dự án: Hạng III

 

 1.  

Nguyễn Hữu Hiền

02/11/1978

Thiết kế cơ điện công trình: Hạng III.

 

 1.  

Trịnh Quang Cường

24/11/1983

1. Thiết kế công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT: Hạng III.

 

 1.  

Vũ Văn Minh

21/9/1990

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

 

 1.  

Ngô Việt Hưng

25/7/1981

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

 

 1.  

Phạm Văn Thành

08/12/1982

Thiết kế kiến trúc công trình: Hạng II.

 

 1.  

Nguyễn Văn Khoảng

02/6/1980

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

 

 1.  

Ngô Quý Đức

04/7/1977

Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng II.

 

 1.  

Nguyễn Tiến Mạnh

13/9/1988

1. Quản lý dự án: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

 

 1.  

Nguyễn Văn Sang

01/8/1991

 

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III.

 

 1.  

Trịnh Đức Việt

08/3/1986

Định giá xây dựng: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Đức Hạnh

22/9/1976

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.

 

 1.  

Đỗ Thị Xuyến

23/8/1992

Định giá xây dựng: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Khánh Toàn

10/5/1986

1. Định giá xây dựng: Hạng III.

2. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

 

 1.  

Tạ Văn Xuyên

29/7/1975

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III.

3. Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: Hạng III.

 

 1.  

Nguyễn Thế Kỷ

05/11/1981

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật: Hạng II

 

 1.  

Nguyễn Văn Tiến

09/10/1988

1. Thiết kế cấp thoát nước công trình: Hạng II

2. Định giá xây dựng: Hạng III

 

 1.  

Trịnh Đức Việt

                  08/3/1986

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng II