Sở Xây dựng tổ chức họp bàn về việc điều chỉnh đồ án Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Quế Võ III, tỉnh Bắc Ninh

13/03/2019 14:50 Số lượt xem: 347
Ngày 12/3/2019, Sở Xây dựng tổ chức họp bàn về việc điều chỉnh đồ án Quy hoạch phân khu  Khu công nghiệp Quế Võ III, tỉnh Bắc Ninh. Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Tiến Tài - Giám đốc Sở Xây dựng, cùng một số sở ngành có liên quan. 

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh ngày 08/3/2018, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở, địa phương và Công ty TNHH Đầu tư phát triển KCN EIP xem xét lại một số nội dung liên quan đến đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Quế Võ III, tỉnh Bắc Ninh về các công trình đi qua Khu công nghiệp: Đường tỉnh 285B và kênh Hiền Lương.

Theo ý kiến của Sở, ngành và địa phương: Giữ nguyên tuyến kênh Hiền Lương theo hiện trạng hoặc nắn thẳng kênh đều được nhưng phải đảm bảo mặt cắt kênh theo quy hoạch tiêu thoát nước được phê đuyệt; đường tỉnh 285B đi qua Khu công nghiệp có mặt cắt ngang 87m, chiều dài khoảng 2,8km nếu đầu tư xây dựng (ĐTXD) đồng bộ sẽ đảm bảo kết nối giao thông, thuận lợi cho Khu công nghiệp và các khu vưc lân cận.

Thu Trang