Sở Xây dựng tổ chức hội nghị lấy ý kiến Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu đô thị tại huyện Quế Võ diện tích khoảng 300ha

03/06/2019 15:10 Số lượt xem: 1276

Ngày 03/6/2019, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị lấy ý kiến Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu đô thị tại huyện Quế Võ. Chủ trì hội nghị, ông Nguyễn Xuân Đoàn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, cùng một số Sở, ban, ngành có liên quan.

 

 

Sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị tại huyện Quế Võ và thảo luận, các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với nội dung của Nhiệm vụ đồng thời Yêu cầu Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh phối hợp với đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hoàn thiện và bổ sung một số nội dung như sau: Quy mô quy hoạch: Khoảng 300ha; Mục tiêu là xây dựng khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ về cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, khớp nối với các dự án đầu tư, các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, khu dân cư lân cận đảm bảo phát triển ổn định, bền vững, cung cấp các dịch vụ về y tế, giáo dục, công viên cây xanh chất lượng cao đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và các địa phương lân cận. Do đó, cần lựa chọn các chỉ tiêu quy hoạch cho phù hợp để đáp ứng các tiêu chí trên.; Nghiên cứu phương án quy hoạch trên cơ sở phù hợp với Quy hoạch phân khu Khu đô thị Đông Nam thành phố Bắc Ninh được phê duyệt, đảm bảo cơ cấu, chức năng các công trình công cộng cấp đô thị, cây xanh cấp đô thị trong ranh giới khu vực lập quy hoạch được xác định trong Quy hoạch phân khu Khu đô thị Đông Nam thành phố Bắc Ninh; Nghiên cứu tổ chức không gian chức năng đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, hiện đại, hài hòa, phù hợp với Quy chuẩn, Tiêu chuẩn.

Đề xuất các giải pháp tổ chức không gian gắn với hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật chung của toàn khu vực; quy hoạch hệ thống giao thông khu vực quy hoạch đảm bảo hạn chế giao cắt đối với ĐT.285B và ĐT.279; điểm đấu nối với đường tỉnh không được nhỏ hơn 300m; bố trí các bãi đỗ xe tĩnh dàn trải đảm bảo khoảng 3ha/10.000 người theo quy hoạch phát triển giao thông của tỉnh; Xác định chức năng sử dụng đất, kèm theo các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cụ thể cho từng lô đất, đề xuất giải pháp tổ chức không gia kiến trúc cảnh quan theo hướng hiện đại, đồng bộ, phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành và các quy định của pháp luật hiện hành.

Các chức năng sử dụng đất chính gồm: Đất xây dựng nhà ở thương mại, đất xây dựng nhà ở xã hội đảm bảo theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP; đất xây dựng công trình công cộng; đất cây xanh; bãi đỗ xe; đất hạ tầng kỹ thuật khác và đất giao thông đảm bảo các chỉ tiêu theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng và các quy định hiện hành. Đối với đất giáo dục, yêu cầu quy hoạch các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tại vị trí tập trung, giáp nhau; mặt đường ĐT.285B bố trí các công trình có chức năng thương mại, dịch vụ, văn phòng cao tầng; quy hoạch hệ thống cây xanh, bãi đỗ xe xung quanh khu vực nhà máy xử lý nước thải,…

 

 

Nguồn: Phòng QH - KT