Hội đồng thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 6.2019)

06/05/2019 11:13 Số lượt xem: 330

Hội đồng thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề (đợt 6.2019) như sau:

1. Thời gian: 13h30 ngày 09/5/2019 (thứ Năm).

2. Địa điểm: Phòng sát hạch, Tầng 7, Sở Xây dựng Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 25, đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (điện thoại: 0222.3.821.019, di động: 0916.196.866).

3. Thành phần dự sát hạch: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Các cá nhân tham dự sát hạch có nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch (450.000 vnđ/1 lĩnh vực) trước khi thi, tuân thủ các quy định về quy chế sát hạch của Bộ phận sát hạch; mã số và mật khẩu dự sát hạch của từng cá nhân do Bộ phận sát hạch cung cấp vào thời gian sát hạch nêu trên./.

 

STT

Họ và tên, ngày sinh

Ngày sinh

Lĩnh vực dự sát hạch, hạng sát hạch

Mã số sát hạch

 1.  

Nguyễn Cao Sơn

02/11/1984

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: hạng II

SH-BXD10031051

 1.  

Nguyễn Khắc Linh

11/10/1989

1. Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

3. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: hạng III

SH-BXD10072058

 1.  

Trần Thị Chinh

14/11/1992

1. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

3. Quản lý dự án: Hạng III

SH-BXD10072059

 1.  

Bùi Đức Nhuận

05/9/1984

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng II

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp: hạng II

SH-BXD10016839

 1.  

Nguyễn Tiến Tùng

22/12/1991

Thiết kế kiến trúc công trình: Hạng II

SH-BXD10043668

 1.  

Dương Đình Huệ

30/10/1985

Quản lý dự án: Hạng II

SH-BXD10002050

 1.  

Ngô Duy Lộc

24/01/1993

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng III

SH-BXD10072060

 1.  

Đặng Thành Hưng

15/5/1985

Định giá xây dựng: Hạng III

SH-BXD10053180

 1.  

Trần Văn Thao

20/9/1990

1. Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp: Hạng III.

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp: hạng III

SH-BXD10072061

 1.  

Vũ Văn Hà

12/5/1990

Khảo sát địa hình: Hạng III

SH-BXD10072062

 1.  

Nguyễn Hoài Nam

06/8/1986

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II

SH-BXD10036271

 1.  

Lê Văn Hoạt

06/11/1986

Định giá xây dựng: Hạng II

SH-BXD10072063

 1.  

Nguyễn Duy Hưng

02/02/1978

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng II

SH-BXD10072064

 1.  

Lê Đình Khánh

28/02/1990

Quản lý dự án: Hạng III

SH-BXD10072065

 1.  

Nguyễn Minh Đức

30/9/1987

Quản lý dự án: Hạng III

SH-BXD10053195

 1.  

Nguyễn Xuân Tu

11/8/1983

1. Quản lý dự án: Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

SH-BXD10053194

 1.  

Đinh Quang Khôi

28/3/1994

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông: Hạng III

SH-BXD10072066

 1.  

Ngô Hồng Sơn

04/5/1986

Định giá xây dựng: Hạng II

SH-BXD10056005

 1.  

Nguyễn Cao Sơn

25/9/1967

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: hạng III

SH-BXD10072067

 1.  

Nguyễn Văn Tiến

14/6/1992

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật: Hạng III

SH-BXD10069248

Nguyễn Văn Công