Công khai thông tin đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà Chung cư - Dự án nhà ở xã hội Hoa Sơn

24/07/2019 11:19 Số lượt xem: 770
Xét theo quy định tại điều 28 thông tư 02, Công ty Hoa Sơn (TNHH) đủ điều kiện vận hành nhà chung cư 

Xét theo quy định tại điều 28 Thông tư 02/2016 về Quy chế quản lý, sử dụng nhà Chung cư ban hành ngày 15/2/2016, Sở Xây dựng công khai thông tin Công ty Hoa Sơn (TNHH)  đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư để các cá nhân, tổ chức nắm được.

Tên đơn vị: Công ty Hoa Sơn (TNHH)

Địa chỉ: Thôn Đoài - Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh

Mã số doanh nghiệp: 2300.234.563

Đại diện pháp luật: Ông Dư Thành Vũ

Dự án thực hiện quản lý vận hành: Dự án Nhà ở xã hội Hoa Sơn, có trụ sở tại Thôn Đoài - Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh

1. Có đăng ký hành nghề kinh doanh quản lý nhà, chung cư, vận hành nhà chung cư.

2. Công ty có đầy đủ các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, bao gồm: Bộ phận kỹ thuật; bảo vệ, an ninh, dịch vụ, lễ tân, vệ sinh, môi trường.

3. Giám đốc công ty và các trưởng bộ phần đều đã hoàn thành khóa học quản lý vận hành nhà chung cư.

 

Thu Trang