Công khai thông tin đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà Chung cư

25/01/2019 08:13 Số lượt xem: 540
Xét theo quy định tại điều 28 thông tư 02, Công ty TNHH quản lý nhà TNT đủ điều kiện vận hành nhà chung cư 

Sở Xây dựng công khai thông tin đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư để các cá nhân, tổ chức nắm được.

Công ty TNHH quản lý nhà TNT

Địa chỉ: Khu đất mới đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường ,thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Mã số doanh nghiệp: 2301018816

Đại diện pháp luật: Ông Bùi Mai Giang

 

Thông tin chi tiết tải tại đây