Truy cập nội dung luôn
Chủ đề của Ngành năm 2021 là: “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, tập trung công tác quy hoạch, phát triển đô thị để thành lập các thị xã và thành phố thuộc tỉnh”.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6423

Đã truy cập : 45167259

Năm 2020, Sở Xây dựng thực hiện nhiều giải pháp cải cách hành chính (CCHC) như: Giảm thời gian xử lý các TTHC đã công bố, đơn giản hóa thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, cắt giảm cuộc họp thông qua lấy ý kiến bằng văn bản, nộp hồ sơ qua mạng internet, làm việc trực tuyến...