Danh sách tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

09/10/2019 10:39 Số lượt xem: 631

                           DANH SÁCH TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

                                                             (Tính đến ngày 10 tháng 10 năm 2019)

 

TT

Tên tổ chức/họ tên Luật sư

Địa chỉ

Điện thoại

Email

Chức vụ

Ghi chú

 

CÔNG TY LUẬT: 12

 

 

 

 

1

CÔNG TY

LUẬT TTHH SỐ 1 BẮC NINH

Đường Nguyễn Cao, khu Hòa Đình, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

02223.811.077

 

Congtyluatso1bacninh@gmail.com

 

21.02.0001/TP/ĐKHĐ

cấp ngày 23/8/2010

1

Nguyễn Thành Long

 

0913 544 322

 

Giám đốc

 

2

Nguyễn Mạnh Hùng

 

0982 813 129

 

Luật sư

 

3

Trần Thị Lệ

 

0972 921 915

 

Luật sư

 

2

CÔNG TY LUẬT TNHH DÂN TRÍ

Số 08, Kinh Dương Vương, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

02223.874.297

lschiduong @gmail.com

 

21.02.0007/TP/ĐKHĐ

cấp lại ngày 18/01/2019

4

Nguyễn Chí Dưỡng

 

0949806777

 

Giám đốc

 

5

Đỗ Thị Thanh

 

0902.169.898

 

Luật sư

 

6

Nguyễn Quốc Tuấn

 

0913.317.707

 

Luật sư

 

7

Nguyễn Ngọc Dương

 

0912.286.198

 

 

 

8

Nguyễn Thị Mai Hạnh

 

0941.522.757

 

 

 

9

Hoàng Thế Tuyên

 

0941.356.669

 

 

 

10

Vũ Nghị Lực

 

0973.353.930

 

 

 

3

CÔNG TY LUẬT TNHH CÔNG MINH

Số 55 Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

02223.875.866

luatsutruong1 @gmail.com

 

21.02.0009/TP/ĐKHĐ

cấp ngày 19/7/2016

11

Trần Văn Trường

 

0888.806.868

 

Giám đốc

 

12

Nguyễn Mai Thanh

 

0982.318.757

 

Luật sư

 

13

Trần Đình Thống

 

0988.184.080

 

Luật sư

 

14

Nguyễn Văn Việt

 

0983.923.623

 

Luật sư

 

15

Nguyễn Thị Hương

 

0914.265.435

 

 

 

4

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUỲNH NHƯ

Số 62 Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

02223.857.093

quynhnhulawer@yahoo.com.vn

 

21.02.0014/TP/ĐKHĐ

cấp ngày 29/11/2012

16

Phạm Tiến Quyển

 

0936.173.333

phamtienquyen888@gmail.com

Giám đốc

 

17

Nguyễn Thị Bình

 

0984.733.990

 

Luật sư

 

18

Lại Xuân Cường

 

0982.025.879

 

Luật sư

 

19

Lê Thị Mai

 

0915.245.736

 

Luật sư

 

20

Vũ Đình Long

 

0912.010.938

 

Luật sư

 

21

Đinh Thị Diệu Linh

 

0983.090.660

 

Luật sư

 

22

Nguyễn Thị Yến

 

0948.001.998

 

Luật sư

 

5

CÔNG TY LUẬT TNHH A7

Số 28 Ngô Miễn Thiệu, phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh

02413.508.866

    luatsubacninh7777@gmail.com

(Tạm ngừng hoạt động  31/12/2017)

21.02.0015/TP/ĐKHĐ

cấp ngày 19/11/2015

 

 

Đàm Hiếu Kiệm

 

 

 

 

 

6

CÔNG TY

LUẬT TNHH

TÙNG BÁCH DIỆP

Số 319 đường

Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh

 

tungbachdiep.law@gmail.com

 

 

21.02.0020/TP/ĐKHĐ

cấp ngày 22/3/2016

23

Nguyễn Xuân Tùng

 

0903255797

 

Giám đốc

 

 

 

24

Trịnh Thế Cường

 

0913.605.363

 

Luật sư

 

7

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐĂNG HẰNG

Số 170 Nguyễn Gia Thiều, Suối Hoa, Bắc Ninh

 

danghang009 @gmail.com

 

21.02.0028/TP/ĐKHĐ cấp lại ngày 28/01/2019

25

Nguyễn Thị Nữ

 

0989.202.186

 

Giám đốc

 

26

Nguyễn Thị Tuyển

 

0984.768.959

 

Luật sư

 

8

CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG ANH

Phòng 304.1, Tòa nhà Trung Thành, số 10 đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh

 

luatsubacninh@gmail.com

 

21.02.0034/TP/ĐKHĐ ngày 17/02/2017

27

Dương Văn Hải

 

0989.034.655

 

Giám đốc

 

9

CÔNG TY LUẬT TNHH NVV

Lô đất 157, tờ bản đồ số 94, phố Nguyễn Đương Hồ, đường Bình Than, khu Khả Lễ 2, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh

 

lsnguyenvanvien@gmail.com

 

21.02.0036/TP/ĐKHĐ cấp lại ngày 05/8/2019

28

Nguyễn Văn Viên

 

0989.185.188

 

Giám đốc

 

10

CÔNG TY LUẬT TNHH HOÀNG TÌNH

Số nhà 48, đường Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh

 

 

 

21.02.0037/TP/ĐKHĐ cấp lại ngày 22/8/2019

29

Vũ Văn Nghiệm

 

0915.120.999

 

Giám đốc

 

11

CÔNG TY LUẬT TNHH HẰNG HẢI

Số nhà 123, đường Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

 

hangls1982@gmail.com

 

21.02.0041/TP/ĐKHĐ ngày 06/5/2019

30

Nguyễn Thị Hằng

 

0918.154.389

 

Giám đốc

 

31

Nguyễn Thị Minh Yến

 

0963.358.899

 

Luật sư

 

32

Phạm Tuấn Anh

 

0868.648.391

 

Luật sư

 

12

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ PHƯỢNG HOÀNG

Số 27 Ô7, Khu Bãi Dé, thôn Đình Cả, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

 

luatphuonghoangbn@gmail.com

 

21.02.0043/TP/ĐKHĐ ngày 28/8/2019

33

Nguyễn Thị Bích Phượng

 

0975.631.199

 

Giám đốc

 

 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ: 10

 

 

 

 

1

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN ĐẠI

Số 102 phố Nguyễn Đăng, Suối Hoa, BN

02223.810.729

 

 

21.01.0012/TP/ĐKHĐ

cấp ngày 04/3/2011

34

Nguyễn Đại

 

0912.936.762

 

Trưởng VPLS

 

2

VĂN PHÒNG

LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN KỸ

Số 40 Nguyễn Đăng, Suối Hoa, Bắc Ninh

 

 

Tạm ngừng từ 01/6/2019

21.01.0016/TP/ĐKHĐ

cấp ngày 10/9/2012

35

Nguyễn Văn Kỹ

 

0983.027.828

 

Trưởng VPLS

 

3

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỨC THỊNH

Thành phố Bắc Ninh

 

lsnguyenducthinh@gmail.com

 

21.01.0008/TP/ĐKHĐ

cấp ngày 06/6/2008

36

Nguyễn Đức Thịnh

 

0986.427.311

 

Trưởng VPLS

 

37

Trần Hoàng Hùng Cương

 

0975.621.685

 

Luật sư

 

38

Khương Thị Thùy Trang

 

0974.850.975

 

Luật sư

 

39

Đỗ Trọng Cường

 

0982.038.242

 

Luật sư

 

4

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN DĂM

Phố Ba Huyện, Khắc Niệm, TP Bắc Ninh

 

Luatsu6789 @gmail.com

 

21.01.0018/TP/ĐKHĐ cấp ngày 29/01/2013

40

Nguyễn Dăm

 

0947.867.465

 

Trưởng VPLS

 

41

Nguyễn Xuân Đĩnh

 

0988.625.575

 

Luật sư

 

5

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THẾ GIA

80, Nguyễn Gia Thiều, phường Suối Hoa,

TP. Bắc Ninh

02413.824078

uyenkhanh80@gmail.com

 

21.01.0029/TP/ĐKHĐ ngày 25/02/2016

42

Nguyễn Thế Uyên

 

0912156028

 

Trưởng VPLS

 

43

Hà Kế Vinh

 

01239.723.928

 

Luật sư

 

44

Đỗ Đức Khánh

 

0906.059.258

 

Luật sư

 

45

Nguyễn Thị Hồng Minh

 

0912.536.426

 

Luật sư

 

46

Nguyễn Thị Thu Hồng

 

0916.513.000

 

Luật sư

 

47

Đoàn Xuân Đương

 

0908.737.239

 

Luật sư

 

48

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

 

0948.233.373

 

Luật sư

 

6

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HẢI KHÁNH

Khu 3, phường Đại Phúc,

TP. Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh

 

 

 

21.01.0017/TP/ĐKHĐ cấp ngày 12/10/2012

49

Trần Văn Hải

 

0943.614.016

 

Trưởng VPLS

 

50

Lê Hồng Tuyên

 

0912.105.804

 

Luật sư

 

7

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÂN XUÂN

Đường Chu Văn An (Kinh Bắc 63) phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh

 

Xuanlawyer @gmail.com

 

 

 

21.01.0027/TP/ĐKHĐ ngày 27/4/2015

51

Nguyễn Văn Xuân

 

0969.420.679

 

Trưởng VPLS

 

8

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUANG DŨNG VÀ CỘNG SỰ

Số 8, Phố Chợ Tre, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

 

Luatsuquangdung@gmail.com

Luật sư

21.01.0026/TP/ĐKHĐ cấp ngày 06/4/2015

52

Vũ Quang Dũng

 

0983.230.137

 

Trưởng VPLS

 

53

Nguyễn Đức Bình

 

0913.347.912

 

 

 

9

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BÌNH MINH

Khu phố Lê Hồng Phong, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh BN

 

 

 

21.01.0040/TP/ĐKHĐ cấp ngày 27/02/2019

54

Nguyễn Thanh Bình

 

0913.938.256

 

Trưởng VPLS

 

55

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

0918.913.157

 

Luật sư

 

10

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỒNG NGUYÊN VÀ CỘNG SỰ

Số nhà 500, phố Mới, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

 

luatsuthuongbn@gmail.com

 

21.01.0042/TP/ĐKHĐ cấp ngày 28/6/2019

56

Phan Văn Thưởng

 

0942.015.666

 

Trưởng VPLS

 

III

CHI NHÁNH TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

 

 

1

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ  TRUNG HÒA– CHI NHÁNH BẮC NINH

Thôn Đỉnh, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

 

 

 

21.04.0019/TP/ĐKHĐ cấp lại ngày 02/11/2016

57

Phạm Thu Hà

Đoàn Luật sư Bắc Ninh

0915.626.222

 

Trưởng Chi nhánh

 

2

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỐNG ĐA TẠI ĐẠI LAI – BẮC NINH

Thôn Phương Triện, xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh BN

 

hoangdc@mt.gov.vn

 

21.04.0039/TP-ĐKHĐ ngày 08/8/2018

 

Đoàn Cảnh Hoàng

Đoàn Luật sư Hà Nội

0913.573.893

 

Trưởng Chi nhánh

 

3

CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÀNG AN TẠI BẮC NINH

Số nhà 228, tổ 1 phố Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

 

Lsnguyenlam@gmail.com

 

21.06.0032/TP/ĐKHĐ ngày 26/10/2016

 

Nguyễn Hữu Lẫm

Đoàn Luật sư Hà Nội

0903.202.095                

 

Trưởng Chi nhánh

 

4

CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT TNHH JUSTITIA & CỘNG SỰ TẠI BẮC NINH

 

Lô số 08-N4, đường Lý Nhân Tông, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh

 

dinhlamls@gmail.com

 

21.06.0034/TP/ĐKHĐ cấp lại ngày 10/5/2018

 

Nguyễn Đình Lâm

Đoàn Luật sư Hà Nội

0947.266.668

 

Trưởng Chi nhánh

 

5

CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VCA VÀ CỘNG SỰ

Khu Cầu Ngà, phường Vân Dương, TP. Bắc Ninh

02223.872.555

bacninh@vcalaw.com

 

21.06.0028/TP/ĐKHĐ cấp lại ngày 22/11/2017

 

Nguyễn Bình An

Đoàn Luật sư Đồng Nai

 

 

Trưởng Chi nhánh

 

6

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THANH VŨ

Lô 28 N10 phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

 

thanhhaphat@gmail.com

 

21.06.0038/TP/ĐKHĐ cấp lại ngày 14/5/2018

 

Nguyễn Anh Tuấn

Đoàn Luật sư Hà Nội

0966.138.234

 

Trưởng Chi nhánh

 

7

CÔNG TY LUẬT TNHH CÔNG MINH CHI NHÁNH THỊ XÃ TỪ SƠN

Số 52, Phố Chợ Tre, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

 

 

 

21.06.0021/TP/ĐKHĐ ngày 29/5/2014

 

Nguyễn Thanh Mai

Đoàn Luật sư Bắc Ninh

0982.318.757

 

 

 

IV

LUẬT SƯ HÀNH NGHỀ TƯ CÁCH CÁ NHÂN

 

 

 

 

58

Nguyễn Thị Duyên

 

0989709206

 

 

 

V

CHƯA THAM GIA

 

 

 

 

59

Tạ Thị Thu Lý

 

0989.709.206

 

 

 

 

 

 

Nguồn: BTTP