Danh sách tổ chức hành nghề Luật sư tham gia Trợ giúp pháp lý tại tỉnh Bắc Ninh

06/12/2019 08:49 Số lượt xem: 228

DANH SÁCH TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TẠI TỈNH BẮC NINH                                                                           

STT

Tên tổ chức

Giấy Đăng ký

Tham gia trợ giúp pháp lý

Địa chỉ trụ sở

 

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

1

CÔNG TY LUẬT TNHH NVV

21.02.0036/TP/ĐKHĐ cấp lần đầu ngày 01/02/2018, cấp lại ngày 05/8/2019

Ls. Nguyễn Văn Viên

02/3/1976

Giám đốc Công ty Luật TNHH NVV

Lô đất 157, tờ bản đồ số 94, phố Nguyễn Đương Hồ, đường Bình Than, khu Khả Lễ 2, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

2

CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRÀNG AN TẠI BẮC NINH

02/ĐK-TGPL ngày 17/9/2018

Ls. Nguyễn Hữu Lâm

15/5/1978

Trưởng Chi nhánh Công ty Luật TNHH Tràng An tại Bắc Ninh

Số 228, phố Đông Côi, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Thị

Phương Dung

26/9/1978

Tư vấn viên

 

Nguồn: Phòng BTTP