Danh sách tổ chức Bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2019

09/10/2019 10:32 Số lượt xem: 414

DANH SÁCH ĐẤU GIÁ VIÊN, TỔ  CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN/

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH (Tính đến 15/9/2019)

 

TT

Họ tên Đấu giá viên

Năm sinh

Chứng chỉ HNĐG

Tên tổ chức HNĐG

Địa chỉ  tổ chức HNĐG

1

Nguyễn Đức Hạnh

04/4/1983

356/TP/ĐG-CCHN

ngày 09/8/2011

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh

Số 8, Phù Đổng Thiên Vương, Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

 

2

Lại Thị Bích Hường

15/9/1974

1633/TP/ĐG-CCHN

ngày 12/01/2017

3

Đỗ Thị Hoa

04/11/1980

1634/TP/ĐG-CCHN

ngày 12/01/2017

4

Nguyễn Thị Hòa

01/10/1987

1804/TP/ĐG-CCHN

ngày 24/5/2017

5

Trần Hoàng Dương

27/9/1988

1803/TP/ĐG-CCHN

ngày 24/5/2017

6

Nguyễn Bá Ngọc

19/7/1965

2026/TP-ĐG-CCHN  ngày 09/8/2017

Công ty Đấu giá

hợp danh Đất Việt

Số 363B, đường Nguyễn Trãi, khu Bồ Sơn, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

7

Trịnh Đăng Nghiệp

02/9/1960

641/TP/ĐG-CCHN

ngày 22/8/2012

Công ty

Đấu giá

hợp danh Kinh Bắc

NR Nguyễn Tiến Thành, đường Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

8

Nguyễn Văn Thăng

15/10/1941

196/TP/ĐG-CCHN

ngày 18/5/2011

9

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

05/02/1993

1906/TP/

ĐG-CCHN cấp ngày 21/6/2017

Công ty Cổ phần đấu giá và đầu tư DHL –

Chi nhánh Bắc Ninh

Ngõ 798 đường Đấu Mã, khu 1, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

10

Đào Tuấn Linh

09/9/1990

2126/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 29/01/2018

Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Phúc Tín - Chi nhánh Bắc Ninh

Tầng 2, số 28 Ngô Miễn Thiệu, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

 

Nguồn: BTTP