Danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

09/10/2019 10:34 Số lượt xem: 189

DANH SÁCH

QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ,

THANH LÝ TÀI SẢN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI TỈNH BẮC NINH

 

 

I. Danh sách doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản                                                                             

STT

Tên doanh nghiệp

quản lý, thanh lý tài sản được ghi tên

Mã số

doanh nghiệp

Thành viên hợp danh là Quản tài viên

Địa chỉ trụ sở doanh nghiệp

Họ và tên

Ngày sinh

Chứng chỉ

hành nghề

1

Công ty hợp danh

Dragon Group

2301036469

Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp đăng ký lần đầu ngày 06/8/2018

Nguyễn Thành Long

26/11/1971

Số 1267/TP/QTV-CCHN ngày 05/7/2018

Tầng 3, số 216A, đường Nguyễn Cao, khu Hòa Đình, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Thị Hằng

08/04/1982

Số 1266/TP/QTV-CCHN ngày 05/7/2018

II. Danh sách quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân

TT

Họ và tên

Năm sinh

Nơi đăng ký

HKTT

Chứng chỉ hành nghề

Quản tài viên

Địa chỉ giao dịch

Quyết định

ghi tên

 
 

1

Phan Thị Thu Nga

04/8/1977

Xã Song Giang, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Số 153/TP/QTV-CCHN ngày 29/7/2015

P1514 A2, khu đô thị Đền Lừ II, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội.

(ĐT: 0983481977. Fax: 04.22201089. Email: ngphan2@gmail.com)

Số 72/QĐ-STP ngày 04/7/2016

 

2

Nguyễn Xuân Tùng

29/02/1974

Khu 4, phường Thị Cầu, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Số 1069/TP/QTV-CCHN ngày 15/6/2017

 

SN 319, Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

ĐT: 0903.255.797.

Email: Tungbachdiep01.law

@gmail.com

 

 

Quyết định số: 79/QĐ-STP ngày 15/9/2017