Bắc Ninh tổ chức tập huấn nghiệp vụ Báo cáo viên Pháp luật, Tuyên truyền viên Pháp luật hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019

08/11/2019 08:27 Số lượt xem: 333

Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về tăng cường hoạt động báo cáo viên pháp luật, tuyên tuyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh. Hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019. Ngày 07/11/2019 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao, Sở Tư pháp Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật năm 2019, hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 cho gần 400 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã trong toàn tỉnh.

Dự chỉ đạo, phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao sự cố gắng của Ban Tổ chức Hội nghị trong tổ chức Hội nghị tập huấn, hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Năm nay là năm thứ sáu, Tỉnh tổ chức “Ngày Pháp luật”. Qua các lần tổ chức trước có thể khẳng định “Ngày pháp luật” đã thực sự trở thành một đợt sinh hoạt đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng, hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh, thu hút sự quan tâm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đông đảo quần chúng Nhân dân, góp phần nâng cao hiểu biết và giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong tỉnh. Bám sát nhiệm vụ được giao và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 265/KH-UBND và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã ban hành Hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh, đề nghị các đơn vị, địa phương tích cực, chủ động hơn nữa trong tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019, đảm bảo tiết kiệm, thực chất, hiệu quả.

Thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt nhiệt biểu dương thành tích của Ngành Tư pháp, các báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trong toàn tỉnh thời gian qua đã góp công sức của mình đẩy mạnh các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã có những khởi sắc, chuyển biến đó là việc Tỉnh đã kịp thời ban hành và chỉ đạo có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các Chương trình, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật, quản lý khai thác tủ sách pháp luật, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật góp phần thực hiện thắng lợi quyết tâm chính trị của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về xây dựng nông thôn mới và xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022. Nỗ lực của Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh trong thời gian qua đã tích cực, chủ động tham mưu giúp Hội đồng tư vấn cho UBND tỉnh triển khai đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh với phương châm hướng về cơ sở, từ cơ sở và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thời gian qua, cơ quan thường trực đã có nhiều cố gắng vượt qua khó khăn về biên chế, con người, điều kiện về vật chất, kinh phí phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh. Nhiều đơn vị, địa phương nhờ làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần giảm bớt các sự việc nổi cộm, điểm nóng trong địa bàn, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất, tệ nạn xã hội, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư...Đồng chí yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ:

Một là, các đơn vị, địa phương cần bám sát Hướng dẫn, Kế hoạch của UBND tỉnh và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về triển khai Ngày pháp luật năm 2019. Chủ động và sớm triển khai Ngày Pháp luật với phương châm hướng về cơ sở, tùy theo đặc điểm từng nơi, từng địa bàn dân cư để triển khai cho phù hợp; gắn việc thực hiện Ngày Pháp luật với hoạt động của các tổ chức đoàn thể đoàn thể quần chúng, tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật kịp thời, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, quyền và nghĩa vụ của công dân; bám sát chủ đề của Ngày Pháp luật năm 2019.

Hai là, yêu cầu tất cả các Sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn tố chức Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu và các hình thức phù hợp khác hưởng ứng Ngày pháp luật theo hướng dẫn của tỉnh.

Ba là, giao Sở Tư pháp, cơ quan thường trực của Hội đồng tiếp tục tham mưu cho Hội đồng, UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu Lãnh đạo các Sở, Ngành, UBND các địa phương quán triệt, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến Đề án tuyên truyền phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt. Củng cố, tạo mọi điều kiện thuân lợi nhất cho các báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật hoạt động góp phần nâng cao trình độ nhận thức pháp luật, thói quen, nếp sống tuân thủ pháp luật trong cán bộ và Nhân dân.

Bốn là, đề nghị các báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh đem hết trách nhiệm, trí tuệ, không ngừng trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật tích cực tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật năm 2019 tỉnh Bắc Ninh đã được đồng chí Phạm Thị Phượng, Báo cáo viên của Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ trình bày chuyên đề về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ . Nội dung tập huấn góp phần cung cấp thông tin pháp luật mới, đặc biệt là pháp luật về phòng, chống tham nhũng để các báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trong toàn tỉnh tiếp tục là cầu nối đưa đến cán bộ và Nhân dân trong toàn tỉnh. Đây cũng được coi là điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019./.

Nguyễn Văn Đại – Sở Tư pháp Bắc Ninh

 

Một số hình ảnh buổi tập huấn

                                            

Nguyễn Văn Đại
Nguồn: Phòng PBGDPL