Bắc Ninh: Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trên địa bàn

06/08/2018 17:39 Số lượt xem: 986

Tỉnh Bắc Ninh vừa thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trên địa bàn trong các lĩnh vực y tế, tài nguyên và môi trường, lao động, thương binh và xã hội do Sở Tư pháp chủ trì.

 
 
Ông Lê Đăng Việt – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành cho biết: Việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trên địa bàn nhằm mục đích xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập trong thi hành pháp luật, áp dụng pháp luật, mức độ tuân thủ pháp luật; tồn tại, hạn chế trong tổ chức thi hành pháp luật để kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế và có kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành.

Việc kiểm tra với các đối tượng là sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố và tổ chức, cá nhân liên quan trong thời gian 30 ngày đòi hỏi khách quan, công khai minh bạch và toàn diện./.

BBT