Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 104
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
382./STTTT-CNTT..
Trả lời số hottline nào để phản ánh các vấn đề công cộngHành chính16/08/2018
20/TB-STTTT
Thông báo kết luận của giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 9Công nghệ-Thông tin-Truyền thông09/09/2016
361/STTTT-BCXB
Tăng cường tuyên truyền phòng, chống cơn bão số 3Công nghệ-Thông tin-Truyền thông17/08/2016
16/TB-STTTT
Thông báo kết luận của giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 805/08/2016
11/TB-STTTT
Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 3/2016Công nghệ-Thông tin-Truyền thông13/03/2016
09/TB-STTTT
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 2/2016.An ninh-Quốc phòng22/02/2016
09/TB-STTTT
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 2/2016.An ninh-Quốc phòng22/02/2016
09/TB-STTTT
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 2/2016.An ninh-Quốc phòng22/02/2016
09/TB-STTTT
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 2/2016.Lĩnh vực khác22/02/2016
09/TB-STTTT
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 2/2016.Lĩnh vực khác22/02/2016
09/TB-STTTT
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 2/2016.Lĩnh vực khác22/02/2016
09/TB-STTTT
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban tháng 2/2016.An ninh-Quốc phòng22/02/2016
19/STTTT-CNTT
Cung cấp thông tin về tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2015Công nghệ-Thông tin-Truyền thông13/01/2016
22/STTTT-CNTT
Cho ý kiến chuyên môn về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thực hiện cơ chế một cửa liên thông hiện đạiAn ninh-Quốc phòng20/12/2015
456/STTTT-CNTT
Về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế thông tư số 04/2011/TT-BTTTT ngày 20/12/2014Công nghệ-Thông tin-Truyền thông04/12/2015
AABBCC
Viễn thôngAn ninh-Quốc phòng01/12/2015
437/STTTT-CNTT
Đầu mối liên hệ phục vụ công tác quản lý nhà nước về ATTTCông nghệ-Thông tin-Truyền thông23/11/2015
1417/QĐ-UBND
V/v Phê duyệt kế hoạch xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc NinhKinh tế20/11/2015
1417/QĐ-UBND
V/v Phê duyệt kế hoạch xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc NinhKinh tế20/11/2015
176/STTTT-CNTT
Góp ý vào dự thảo quy chế Bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc NinhCông nghệ-Thông tin-Truyền thông17/11/2015
2456/UBND-XDCB
v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020Công nghệ-Thông tin-Truyền thông13/11/2015
454/QĐ-UBND
Ban hành kế hoạch triển khai thi hành nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh bắc ninhCông nghệ-Thông tin-Truyền thông13/11/2015
426/STTTT-CNTT
Phối hợp điều tra ứng dụng máy tính và Internet ở các tổ chức kinh tế và cơ quan hành chính sự nghiệp năm 2015Công nghệ-Thông tin-Truyền thông12/11/2015
426/STTTT - CNTT
Phối hợp điều tra ứng dụng máy tính và internet ở các tổ chức kinh tế và và cơ quian hành chính sự nghiệp năm 2016Công nghệ-Thông tin-Truyền thông12/11/2015
36/TTr-STTTT
Phê duyệt kế hoạch triển khai chứng thư số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Ninh năm 2106Công nghệ-Thông tin-Truyền thông12/11/2015
Số dòng / trangTrang 1/5|<<12345>>|