Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Quản lý ngân sách Quản lý ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6905

Đã truy cập : 44044131

Cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.

26/06/2020 13:29 Số lượt xem: 172

Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 721/QĐ-UBND về việc cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.

Theo đó, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính đối với 16 thủ tục thuộc 3 lĩnh vực: Quản lí Giá, Tài chính doanh nghiệp và lĩnh vực Quản lí công sản.

Công chức Sở Tài chính, tiến hành rà soát quy trình thực hiện các TTHC của Sở năm 2020

Tỷ lệ cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thấp nhất là 3,33%; thủ tục hành chính cắt giảm cao nhất là 10%.

          (Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 25/6/2020)

Văn phòng Sở