Tổ chức bộ máy STC Tổ chức bộ máy STC

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Công khai ngân sách Công khai ngân sách

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -2893

Đã truy cập : 43088735

Ngày 10.01.2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND tỉnh về việc tổ chức  đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.