Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6583

Đã truy cập : 45174037

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-STC ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc Sở Tài chính về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản nhà nước;