Truy cập nội dung luôn
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh!

Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục

 Từ khóa:

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7718

Đã truy cập : 45200089

Thông tư tập hợp các chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình, kết quả hoạt động chủ yếu của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan Nhà nước; sử dụng làm cơ sở cho việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của, đáp ứng nhu cầu trao đổi, hợp tác thông tin với các tổ chức, cá nhân.