Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu làm việc tại Bắc Ninh

30/09/2020 13:18 Số lượt xem: 169
Ngày 29-9, Ủy ban Bảo vệ môi trường (BVMT) lưu vực sông Cầu do đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương làm Trưởng đoàn làm việc với tỉnh về đánh giá kết quả thực hiện Đề án BVMT lưu vực sông Cầu giai đoạn (2006 - 2020); đề xuất định hướng trong giai đoạn mới tại các tỉnh trên lưu vực sông Cầu. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số Sở, ngành, địa phương liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Bắc Ninh là một trong 6 tỉnh nằm trong lưu vực sông Cầu. Giai đoạn 2006- 2020, tỉnh đã lắp đặt 6 điểm quan trắc chất lượng nước mặt sông Cầu, kết quả quan trắc đều có các chỉ tiêu ô nhiễm và mức độ ô nhiễm ngày càng gia tăng. Trên địa bàn tỉnh có 2 vấn đề ô nhiễm môi trường bức xúc đó là chất thải rắn sinh hoạt và ô nhiễm môi trường các làng nghề, cụm công nghiệp.
Để giải quyết tình trạng trên, tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư 3 Nhà máy đốt rác phát điện công nghệ cao tại các huyện: Quế Võ, Lương Tài, Thuận Thành, đồng thời, phê duyệt Đề án mạng quan trắc nước thải, khí thải tự động tại các sông, kênh, mương; xây dựng cơ chế chính sách BVMT nói chung và BVMT lưu vực sông nói riêng. Thường xuyên điều tra, thống kê nguồn thải, kiểm soát ô nhiễm môi trường, chú trọng các nguồn thải từ cơ sở sản xuất, kinh doanh trên lưu vực sông Cầu; tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT. Tỉnh cũng phối hợp với Tổng Cục môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh liên quan làm tốt những vấn đề môi trường liên vùng, liên tỉnh; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về BVMT lưu vực sông Cầu.
Đến nay đã có 90% các cơ sở sản xuất, xây mới có công nghệ sạch hoặc thiết bị giảm thiểu ô nhiễm môi trường; 90% các KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung; hơn 90% chất thải nguy hại được thu gom xử lý; 100% tỷ lệ khai thác cát sỏi lòng sông theo đúng quy hoạch…
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải nhấn mạnh: Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, Bắc Ninh đặc biệt quan tâm tới công tác BVMT, nhằm hướng tới sự phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế và môi trường. Đồng chí đề nghị Ủy ban BVMT lưu vực sông Cầu kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ theo hướng có quy định, chế tài cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức ngừng cung cấp điện; khắc phục tình trạng chồng chéo trong công tác thanh, kiểm tra về BVMT; hỗ trợ nâng cấp hạ tầng, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất tại các làng nghề chuyển đổi công nghệ sản xuất; có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xử lý rác thải và chất thải… nhằm triển khai hiệu quả Đề án BVMT lưu vực sông Cầu.
Thay mặt Đoàn Công tác Ủy ban BVMT lưu vực sông Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu ghi nhận và đánh giá cao sự chuyển biến tích cực trong công tác BVMT của tỉnh Bắc Ninh thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Bắc Ninh cần tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật BVMT; có giải pháp xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường lưu vực sông Cầu đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bắc Ninh - Bắc Giang, ô nhiễm sông Ngũ Huyện Khê; nâng cao tỷ lệ xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng… Giao Văn phòng Ủy ban BVMT lưu vực sông Cầu tổng hợp, tiếp thu các ý kiến để bổ sung vào báo cáo tổng kết Đề án BVMT lưu vực sông Cầu giai đoạn (2006 - 2020) bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Hoài Anh
Nguồn: Báo Bắc Ninh