Toàn tỉnh hơn 97.000 hộ đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”

21/01/2021 09:15 Số lượt xem: 153
Năm 2020, Hội Nông dân các cấp kết nạp được 2.089 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên hơn 171.700 hội viên. Trong năm, qua bình xét có hơn 79.000 hộ đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” (chiếm 86% số hộ đăng ký).

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm mô hình sản xuất kinh doanh giỏi ở xã Giang Sơn (Gia Bình)

 

Hội Nông dân các cấp tổ chức 438 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, thu hút hơn 34.000 hội viên tham gia; 33 lớp tập huấn ngắn hạn cho hơn 1.100 hội viên; 33 sản phẩm được UBND tỉnh đánh giá, phân hạng trong Chương trình OCOP. Hội Nông dân tỉnh tín chấp với Ngân hàng Chinh sách xã hội tổng số vốn hơn 724 tỷ đồng cho hơn 22.600 lượt hội viên vay. Hội phát huy và xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân hiệu quả với số tiền gần 87,6 tỷ đồng cho 1.200 hội viên vay; quản lý, điều hành 760 triệu đồng vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam uỷ thác cho hơn 40 hộ vay phát triển sản xuất, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 100 lao động ở nông thôn. Từ 2016 đến nay, nông dân toàn tỉnh ủng hộ kinh phí khởi công xây dựng 16 ngôi nhà “Nghĩa tình nông dân”, trao tặng 107 con bò sinh sản, 38 chiếc quạt điện, 16 xe đạp, 2 tivi cho các hộ hội viên nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng. Đảm nhận chăm sóc và bảo vệ công trình “Hàng cây nông dân” với 113.720 cây xanh...

Năm 2021 các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, hỗ trợ nông dân “Khởi sự kinh doanh”; đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xây dựng thương hiệu nông sản; tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ, kiến thức về sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn gắn với bảo vệ môi trường...

Hà Linh
Nguồn: Báo Bắc Ninh