Phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2021

21/01/2021 09:13 Số lượt xem: 160
UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo về việc tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021, tạo cảnh quan, môi trường sinh thái bền vững, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu và các hiện tượng thời tiết cực đoan.
 
 

Học sinh trường THCS Đông Thọ (Yên Phong) tham gia trồng cây xanh trong khuôn viên trường.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau: Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, cộng đồng dân cư đối với công tác phát triển rừng và trồng cây xanh, qua đó thấy rõ vai trò của việc trồng cây đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, coi việc tham gia tích cực trồng cây xanh, trồng rừng, phát huy truyền thống trồng cây do Bác Hồ khởi xướng là hành động thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị hiện trường trồng cây, trồng rừng năm 2021 gắn với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm của địa phương. Các điểm trồng cây phải đảm bảo tính hiệu quả lâu dài về mặt kinh tế, phát huy được giá trị về môi trường, cảnh quan, trước mắt tập trung trồng tại các khu trung tâm, tuyến phố, trục đường giao thông, khu đất trống trong các cơ quan, khu công nghiệp, trường học...; Tăng cường quản lý chất lượng giống cây trồng, lựa chọn loài cây bảo đảm tiêu chí đa tác dụng, có hiệu quả lâu dài về mặt kinh tế và môi trường, cảnh quan…

Đặc biệt chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Dự kiến kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025: 1.500.000 cây (năm 2021: 214.0000 cây; năm 2022: 286.000 cây; năm 2023: 357.000 cây; năm 2024: 357.000 cây; năm 2025: 286.000 cây). Trồng các loài cây thân gỗ, cây lâu năm, cây đa mục tiêu, ưu tiên các loài cây bản địa; Phát động phong trào thi đua như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động vì môi trường”, “Màu xanh cho tương lai”… để kêu gọi, vận động toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng, tạo phong trào thường xuyên, liên tục, hiệu quả trong toàn xã hội; Tăng cường công tác bảo vệ rừng, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt, phá rừng trái pháp luật; kiểm tra, rà soát việc thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo đảm chủ động lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ; bảo đảm lực lượng ứng trực 24/24 giờ, bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, phối hợp với cơ quan báo chí truyền thông, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo kế hoạch, thời điểm tổ chức phát động “Tết trồng cây” trong toàn tỉnh vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Tân Sửu 2021 - ngày 6 tháng Giêng (tức ngày 17/2/2021).

Gia Bảo
Nguồn: Báo Bắc Ninh