Ngành Nông nghiệp phấn đấu tốc độ tăng trưởng năm 2021 đạt 2,5%

21/01/2021 09:12 Số lượt xem: 151
Ngày 15-1, Sở Nông nghiệp&PTNT tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trao Huân chương Lao động Hạng 3 cho ông Nguyễn Văn Hiển, Trưởng phòng Khoa học (Sở Nông nghiệp&PTNT)

 

Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản năm 2020 toàn tỉnh (theo giá so sánh năm 2010) đạt 8.032,8 tỷ đồng. Năng suất lúa trung bình đạt 63,7 tạ/ha; sản lượng lúa đạt 402 nghìn tấn. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 64.100 tấn. Tổng sản lượng thủy sản đạt 38.600 tấn. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 8/8 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới, trong đó: 5 huyện (Tiên Du, Gia Bình, Quế Võ, Lương Tài, Thuận Thành) và thị xã Từ Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, thành phố Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại 1; huyện Yên Phong được Đoàn thẩm định Trung ương đánh giá đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Toàn tỉnh có 33 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP.

Năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản đạt 8.235,4 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010) tăng 2,5% so năm 2020; trong đó: giá trị sản xuất trồng trọt đạt 3.500 tỷ đồng, chăn nuôi 3.000 tỷ đồng, sản xuất dịch vụ nông nghiệp 513,3 tỷ đồng, sản xuất lâm nghiệp 19,1 tỷ đồng, sản xuất thuỷ sản 1.203 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn ghi nhận những kết quả của ngành Nông nghiệp góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Yêu cầu, trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp tiếp tục rà soát quy hoạch nông nghiệp nông thôn trên cơ sở quy hoạch chung của tỉnh, tham mưu cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; xây dựng cánh đồng mẫu lớn gắn với an toàn thực phẩm; tăng cường các hình thức tuyên truyền để doanh nghiệp và người dân tiếp cận chính sách nông nghiệp của tỉnh; phối hợp với chính quyền địa phương thống kê, rà soát xử lý triệt để các vi phạm công trình thủy lợi; chủ động xây dựng mô hình điểm nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP, tham mưu xây dựng trung tâm giới thiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh.Nhiệm vụ trước mắt, tập trung chỉ đạo sản xuất vụ xuân 2021, tăng cường các biện pháp phòng chống, kiểm soát tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

Nhân dịp này, 1 cá nhân vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước, 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh; kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Nguyễn Tuấn
Nguồn: Báo Bắc Ninh