Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 19/10/2020 - Đến ngày : 25/10/2020
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
19/10/2020
Thứ ba
20/10/2020
Thứ tư
21/10/2020
Thứ năm
22/10/2020
Thứ sáu
23/10/2020
Thứ bảy
24/10/2020
Chủ nhật
25/10/2020
Chương trình công tác