Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 18/01/2021 - Đến ngày : 24/01/2021
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
18/01/2021
Thứ ba
19/01/2021
Thứ tư
20/01/2021
Thứ năm
21/01/2021
Thứ sáu
22/01/2021
Thứ bảy
23/01/2021
Chủ nhật
24/01/2021
Chương trình công tác