Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 4226
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
31/SNV-VP
V/v báo cáo danh sách đại biểu dự Festival "Về miền quan họ - 2019"Nội vụ10/01/2019
30/SNV-TCBM&CCHC
V/v lập danh sách đại biểu HĐND tỉnh, cán bộ công chức tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh năm 2018Nội vụ10/01/2019
29/SNV-CCVC
v/v phê duyệt phương án chuyển xếp lương đối với viên chức theo Thông tư số 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụNội vụ10/01/2019
13/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc năm 2018Nội vụ10/01/2019
12/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc năm 2018Nội vụ10/01/2019
12/TTr-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc năm 2018Nội vụ10/01/2019
11/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc năm 2018Nội vụ10/01/2019
10/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc năm 2018Nội vụ10/01/2019
09/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chứcNội vụ10/01/2019
28/SNV-CCVC
V/v thỏa thuận bổ nhiệm lại cán bộNội vụ09/01/2019
27/SNV-CCVC
V/v thỏa thuận bổ nhiệm lại cán bộNội vụ09/01/2019
26/SNV-VP
V'v đăng ký thời gian tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019Nội vụ09/01/2019
23/TB-HĐT
V/v kết quả chấm phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018Nội vụ09/01/2019
07/QĐ-SNV
V/v chuyển xếp lương đối với công chức cấp xãNội vụ09/01/2019
07/QĐ-SNV
V/v chuyển xếp lương đối với công chức cấp xãNội vụ09/01/2019
06/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng Thạc sĩNội vụ09/01/2019
05/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng Thạc sĩNội vụ09/01/2019
04/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng Thạc sĩNội vụ09/01/2019
24/SNV-VP
V/v báo cáo đề xuất với Trung ương về những nội dung của ngành liên quan tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và các nội dung khác liên quan đến công tác nội vụNội vụ08/01/2019
23/KH-SNV
V/v chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2008 sang TCVN ISO 9001:2015 năm 2019 của Sở Nội vụNội vụ08/01/2019
22/SNV-XDCQ&CTTN
V/v giải quyết đơn thưNội vụ08/01/2019
20/SNV-XDCQ&CTTN
V/v thông báo kết quả của UBND tỉnh các xã, phường, thị trấn đạt trong sạch, vững mạnh năm 2018Nội vụ08/01/2019
19/SNV-XDCQ&CTTN
V/v đồng ý để công chức cấp xã chuyển công tácNội vụ08/01/2019
18/SNV-TCBM&CCHC
V/v cung cấp thông tin phục vụ cuộc họp của BCĐ CCHC của Chính phủNội vụ07/01/2019
17/SNV-XDCQ&CTTN
V/v đề nghị ký văn bản hướng dẫn lấy ý kiến cử tri thành lập các phường thuộc thành phố Bắc NinhNội vụ07/01/2019
Số dòng / trangTrang 1/170|<<12345>>|