Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 4059
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
1038/SNV-CCVC
V/v báo cáo thực hiện chính sách lao động dôi dư khi sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp công lậpNội vụ12/11/2018
304/TTr-SNV
v/v cho phép Hội Luật gia thành phố Bắc Ninh tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023Nội vụ12/11/2018
10/TTr-SNV
V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn đối với dự án: số hóa văn bản tài liệu lưu trữ tỉnh Bắc NinhNội vụ12/11/2018
1034/SNV-CCVC
V/v nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2018Nội vụ09/11/2018
1032/SNV-VP
V/v đánh giá nhận xét phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phốNội vụ09/11/2018
1031/SNV-CCVC
V/v thỏa thuận tiếp nhận viên chứcNội vụ09/11/2018
1029/SNV-VP
V/v báo cáo thống kê tư pháp theo Thông tư 04/2016/TT-BTPNội vụ09/11/2018
1028/SNV-CCVC
V/v đồng ý tiếp nhận công chứcNội vụ09/11/2018
301/TTr-SNV
V/v cho phép Hội Những người yêu Dân ca Quan họ Bắc Ninh tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023Nội vụ09/11/2018
300/TTr-SNV
V/v đề nghị công nhận kết quả bầu cử chức danh lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023Nội vụ09/11/2018
1020/SNV-TCBC
V/v báo cáo thực trạng hoạt động của các Hội trên địa bàn tỉnhNội vụ08/11/2018
262/BC-SNV
V/v tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; Phương hướng nhiệm vụ năm 2019Nội vụ08/11/2018
261/BC-SNV
V/v tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019Nội vụ08/11/2018
1052/QĐ-SNV
V/v thành lập Hội đồng đánh giá Chỉ số Cải cách hành chính Sở Nội vụNội vụ07/11/2018
1019/SNV-CCVC
V/v đề nghị phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ công tác theo nguyện vọng năm 2018Nội vụ07/11/2018
298/TTr-SNV
V/v công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học Nguyễn Cao, huyện Quế VõNội vụ07/11/2018
260/BC-SNV
V/v kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018 phương hướng, nhiệm vụ năm 2019Nội vụ07/11/2018
258/BC-SNV
V/v kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2018. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2019Nội vụ07/11/2018
1050/QĐ-SNV
V/v nâng lương thường xuyên đối với công chứcNội vụ06/11/2018
1049/QĐ-SNV
V/v nâng lương thường xuyên đối với công chứcNội vụ06/11/2018
1017/SNV-CCHC
V/v hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHCNội vụ06/11/2018
1016/SNV-CCVC
V/v thỏa thuận bổ nhiệm lại cán bộNội vụ06/11/2018
1015/SNV-CCVC
V/v thỏa thuận điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc NinhNội vụ06/11/2018
1014/SNV-CCVC
V/v thỏa thuận bổ nhiệm Trưởng phòng tổ chức - Hợp tác quốc tế - Quản lý sinh viênNội vụ06/11/2018
1013/SNV-CCVC
V/v thỏa thuận bổ nhiệm cán bộNội vụ06/11/2018
Số dòng / trangTrang 1/163|<<12345>>|