Truy cập nội dung luôn

Chiều 14/11, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Quốc Chung giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.