Truy cập nội dung luôn
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 14/3, tại UBND huyện Tiên Du, Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Lãnh đạo UBND, Hội đồng thi đua các huyện, thị xã, thành phố.