Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6 năm 2020 thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020.

22/06/2020 07:55 Số lượt xem: 305

Thực hiện Chương trình công tác tháng 6 năm 2020, sáng ngày 19/6/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hương Giang – Chủ tịch UBND tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ để thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Đ/c Nguyễn Đình Xuân - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Sỹ Tấn

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và công tác điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Nguyễn Đình Xuân - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo khái quát kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo điều hành nổi bật đó là:

 (1). Tăng cường hiệu lực, thực hiện tập trung các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Chính phủ; của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân. Triển khai đồng bộ quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân và bảo đảm phát triển kinh tế, an sinh, an toàn xã hội.

 (2) Được Thủ tướng Chính phủ quan tâm, tổ chức làm việc với tập thể lãnh đạo tỉnh; quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh; đẩy mạnh thực hiện các định hướng phát triển Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh; phát triển và nâng cấp các đô thị; xây dựng thành phố thông minh, kiến trúc chính quyền điện tử.

 (3) Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đứng vị trí 4/63 (tăng 11 bậc, với điểm số cao nhất sau 8 năm).

(4). Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế phát triển toàn diện, Bắc Ninh đứng thứ nhất về chất lượng giải, thứ 2 về tỷ lệ học sinh đạt giải so với các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, có 01 học sinh được chọn vào đội tuyển tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Âu năm 2020.

(5). Công tác lao động, đào tạo, việc làm, an sinh và phúc lợi xã hội luôn được quan tâm ở mức cao hơn so với cả nước. Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2020, được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về thăm, gặp gỡ, tặng quà; các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ, đối thoại với công nhân, người lao động.

(6). Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

(7). Quốc phòng - quân sự địa phương; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững; an toàn giao thông chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí.

Về kết quả cụ thể đạt được trên các lĩnh vực chủ yếu:

1. Tổng sản phẩm kinh tế của tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm (giá SS năm 2010) ước 53.183 tỷ đồng, giảm 3,3% so với cùng kỳ.

2. Năng suất lúa vụ xuân ước 65,3 tạ/ha, tăng 2 tạ/ha với vụ xuân năm 2019. Giá trị trồng trọt trên 1 ha canh tác tăng 9%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 4.343 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch năm.

Công nhận xã Văn Môn đạt chuẩn xã nông thôn mới; 02 huyện là Lương Tài và Thuận Thành được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn. Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được tăng cường; quan tâm phát triển làng nghề.

3. Do ảnh hưởng của “đại dịch” Covid-19, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, giá trị sản xuất công nghiệp ước 464,8 tỷ đồng, giảm 4,4% so với cùng kỳ.

4. Bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế tiếp xúc nên tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 15,6%. Xuất nhập khẩu hàng hóa tăng nhẹ. Vận chuyển hàng hóa, vận tải hành khách giảm mạnh.

5. Thực hiện hiệu quả chương trình hỗ trợ khởi nghiệp; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và “4 tại chỗ” trong đăng ký kinh doanh. Cấp mới đăng ký 18 dự án đầu tư trong nước; 87 dự án FDI; thành lập mới 902 doanh nghiệp.

6. Thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất nên thu ngân sách giảm, ước thu 14.565 tỷ đồng, bằng 49,7% dự toán năm, giảm 5%, trong đó: thu nội địa 11.615 tỷ đồng, giảm 5,4%. Chi ngân sách địa phương 9.577 tỷ đồng, tăng 11,7%. Hoạt động tín dụng, ngân hàng đảm bảo thanh khoản; vốn huy động tăng 40%.

7. Quản lý đầu tư vốn ngân sách nhà nước được tăng cường; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước 30.063 tỷ đồng, trong đó, vốn nhà nước tăng 11,2%; vốn ngoài nhà nước giảm 7,1%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giảm 10,3%.

Tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng; phát triển và nâng cấp các đô thị; hệ thống hạ tầng giao thông; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

8. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới phương pháp dạy học; ứng dụng công nghệ thông tin, dạy và học trực tuyến.

Nâng cao chất lượng công tác y tế dự phòng; triển khai quyết liệt, chủ động các biện pháp phòng, chống bệnh dịch; thực hiện cách ly chủ động và 4 tại chỗ. Công tác chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu của nhân dân với nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu được thực hiện. Đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát an toàn thực phẩm; xây dựng bộ tiêu chí đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid -19 hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện hiệu quả phòng dịch trong tổ chức, quản lý lễ hội, dịch vụ văn hóa, du lịch.

Giải quyết việc làm 12.346 người lao động; tuyển sinh học nghề 12.740 người. Rà soát, hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, lao động, hộ kinh doanh và người sử dụng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 đúng quy định. Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và hộ người có công.

9. Các lĩnh vực khoa học công nghệ, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thông tin truyền thông được quan tâm chỉ đạo và phát triển; tập trung vào việc nghiên cứu, ứng dụng, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ. Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2019; tăng cường giám sát vận hành các nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt; bổ sung quy hoạch các dự án nhà máy điện rác; thực hiện quản lý chặt chẽ tài nguyên nước, khoáng sản. Thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng, sử dụng chữ ký số…, hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ, triển khai đồng bộ và kết nối liên thông trục văn bản điều hành quốc gia ở cả 4 cấp chính quyền.

10. Tiếp tục sắp xếp các cơ quan tinh gọn, hiệu quả. Quản lý, sử dụng biên chế công chức, người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo vị trí việc làm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Thực hiện 62 cuộc thanh tra, kiểm tra; số lượt công dân, số vụ và số đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm.

Công tác tư pháp triển khai toàn diện, xây dựng văn bản đảm bảo, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên; phổ biến, giáo dục pháp luật kịp thời.

Công tác quân sự, quốc phòng địa phương; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; tiếp nhận, quản lý 669 công dân cách ly an toàn, đúng chế độ. Nắm chắc tình hình người nước ngoài và người Việt nam ở nước ngoài về địa phương. Đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật.

Trên cơ sở kết quả kinh tế - xã hội của 6 tháng đầu năm và dự báo cho những tháng còn lại, thì tổng sản phẩm kinh tế (GRDP) cả năm 2020 tăng 5,4% (Kế hoạch là 7%). Để thực hiện các mục đã đề ra của năm 2020, trong những tháng còn lại của năm cần phải tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là:

(1) Tập trung chỉ đạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển, thực hiện hiệu quả Chủ đề năm 2020 “Bắc Ninh Đoàn kết - Đổi mới - Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án bảo vệ môi trường”; thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới của dịch bệnh covid-19.

(2) Giữ vững kỷ luật tài chính – ngân sách nhà nước, đầu tư công; đánh giá kịp thời nguồn thu để điều hành ngân sách; siết chặt kỷ cương tài chính. Tăng cường quản lý đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh thi công, tập trung giải ngân 100% vốn đầu tư công. Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, ngân hàng.

(3) Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; rà soát, chuẩn bị các điều kiện; tận dụng và phát huy các cơ hội, lợi thế Hiệp định thương mại tự do đem lại; nắm bắt cơ hội vàng, đón làn sóng đầu tư dịch chuyển.

Tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Quản lý thị trường, giá cả, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

(4) Tạo bước đột phá phát triển thương mại, dịch vụ văn minh, hiện đại, có giải pháp phục hồi ngành du lịch sau dịch.

(5) Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; phát triển các khu, cụm công nghiệp theo hướng bền vững.

 (6) Phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, chất lượng ứng dụng khoa học công nghệ nhất là công nghệ sinh học, hiệu quả gắn với an toàn thực phẩm; thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

(7) Tích cực nâng cấp, phát triển đô thị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa.

(8) Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội, tổ chức tổng kết năm học cũ và triển khai nhiệm vụ năm học mới; phát triển sự nghiệp y tế; đảm bảo an toàn thực phẩm; đẩy mạnh hỗ trợ đổi mới sáng tạo; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội.

(9) Tăng cường quản lý tài nguyên, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

(10) Tập trung cao cho công tác nội chính, tổng kết kế hoạch cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền; thực hiện tốt công tác tiếp dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ thành công Đại hội Đảng các cấp.

         (11). Đẩy mạnh các hoạt động công nghệ thông tin và thuyền thông.

(12) Tập trung nghiên cứu, triển khai, thực hiện có hiệu quả các chính sách, quy định mới của Trung ương gắn với các điều kiện cụ thể của tỉnh một cách linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật.

Đ/c Nguyễn Hương Giang – Chủ tịch UBND tỉnh kết nội nội dung cuộc họp. Ảnh: Sỹ Tấn

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Hương Giang – Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển để quyết tâm đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2020 là 7% theo đúng kế hoạch; thu ngân sách, đặc biệt là thu nội địa phải hoàn thành dự toán được giao từ đầu năm. Các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư đảm bảo đạt 100% kế hoạch vốn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp tập trung chuẩn bị các điều kiện đón làn sóng đầu tư mới. Đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn tất các thủ tục đầu tư, triển khai dự án khu đô thị phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh, đường vào Trường Đại học Luật... Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào phiên họp ngày 22 tháng 6 năm 2020 theo Chương trình công tác của Tỉnh ủy./.

P.THQH

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7072

Đã truy cập : 43765455