UBND tỉnh phê duyệt đề án Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2020-2021, góp phần giải quyết chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

02/03/2021 10:22 Số lượt xem: 87

Từ năm 2013 đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện hoàn thành 2 giai đoạn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (giai đoạn 1 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; giai đoạn 2 theo chương trình riêng của tỉnh) với tổng số hộ được hỗ trợ là 4.346 hộ (2.840 hộ xây mới; 1.506 hộ sửa chữa); tổng kinh phí đã hoàn thành giải ngân là 202,836 tỷ đồng (kinh phí trung ương là: 74.480 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 128.356 tỷ đồng). Việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tạo thành phong trào lan tỏa trong xã hội, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”.

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng, UBND tỉnh ban hành quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 24/2/2021 về phê duyệt đề án Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh với mục tiêu là giải quyết cơ bản tình trạng nhà ở dột nát, hư hỏng nặng cho 684 người có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh, dự kiến xong trong Quý IV năm 2021; theo đó, tổng số hộ gia đình cần được hỗ trợ là 684 hộ (gồm 476 hộ xây mới và 208 hộ sửa chữa) với tổng kinh phí thực hiện dự kiến là 41,76 tỷ  đồng (trong đó, hỗ trợ xây dựng mới: 34,272 tỷ đồng, hỗ trợ cải tạo nhà ở: 7,488 tỷ đồng).

Đề án đảm bảo sau khi hỗ trợ các hộ xây dựng được nhà ở an toàn, góp phần cải thiện cuộc sống ổn định, bền vững...

P.QLN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7756

Đã truy cập : 45301295