Tình hình tiếp nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm hành chính công tỉnh (Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/10/2020)

30/11/2020 07:54 Số lượt xem: 126
Theo số liệu báo cáo từ hệ thống Cổng thông tin chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh,
từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/10/2020, bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu
tư tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận tổng số 178 hồ sơ; trong đó, lĩnh
vực đầu tư 78 hồ sơ, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản 100 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải
quyết 100 hồ sơ (100% hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn); số hồ sơ đang giải
quyết 62 hồ sơ; số hồ sơ yêu cầu bổ sung 4 hồ sơ; số hồ sơ từ chối giải quyết 5 hồ
sơ; số hồ sơ công dân yêu cầu rút 72 hồ sơ./.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7220

Đã truy cập : 45167215