Tình hình tiếp nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm hành chính công tỉnh (Từ ngày 01/1/2020 đến ngày 31/10/2020)

30/11/2020 07:53 Số lượt xem: 117
Theo số liệu báo cáo từ hệ thống Cổng thông tin chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh,
từ ngày 01/1/2020 đến ngày 31/10/2020, bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu
tư tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận tổng số 1.678 hồ sơ; trong đó,
lĩnh vực đầu tư 669 hồ sơ, lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2 hồ sơ, lĩnh
vực đầu tư xây dựng cơ bản 1.007 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết 855 hồ sơ (100% hồ
sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn); số hồ sơ đang giải quyết 62 hồ sơ; số hồ sơ yêu
cầu bổ sung 20 hồ sơ; số hồ sơ từ chối giải quyết 43 hồ sơ; số hồ sơ công dân yêu
cầu rút 698 hồ sơ./.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7159

Đã truy cập : 45167273