Tình hình tiếp nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm hành chính công tỉnh (Từ ngày 01/1/2020 đến ngày 30/9/2020)

30/11/2020 07:54 Số lượt xem: 114
Theo số liệu báo cáo từ hệ thống Cổng thông tin chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh,
từ ngày 01/1/2020 đến ngày 30/9/2020, bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư
tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận tổng số 1.500 hồ sơ; trong đó, lĩnh
vực đầu tư 591 hồ sơ, lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2 hồ sơ, lĩnh vực
đầu tư xây dựng cơ bản 907 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết 766 hồ sơ (100% hồ sơ giải
quyết đúng hạn và trước hạn); số hồ sơ đang giải quyết 54 hồ sơ; số hồ sơ yêu cầu bổ
sung 16 hồ sơ; số hồ sơ từ chối giải quyết 38 hồ sơ; số hồ sơ công dân yêu cầu rút
626 hồ sơ./.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7280

Đã truy cập : 45167342