Tình hình kinh tế - xã hội và công tác điều hành của UBND tỉnh Bắc Ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019

11/07/2019 08:49 Số lượt xem: 448

I. Tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh 6 tháng đầu năm 2019

1. Kết quả đạt được

Bước vào năm 2019, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 01, số 02 và các Nghị quyết khác của Chính phủ; các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, trong điều kiện khó khăn, thách thức còn nhiều và diễn biến khó lường nhưng 6 tháng đầu năm tỉnh đã đạt được kết quả chủ yếu là:

 (1). Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, quyết liệt chỉ đạo, điều hành, đã ban hành 09 (chín) chỉ thị và nhiều văn bản, chính sách, kế hoạch tăng cường quản lý, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực.

(2) Tích cực đề xuất, làm việc với Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội; Được Thủ tướng Chính phủ quyết định nhiều nội dung quan trọng cho sự phát triển của tỉnh:

(3) Thu ngân sách nhà nước ổn định, ước 15.188 tỷ đồng, đạt 55% dự toán năm, tăng 5% so cùng kỳ, trong đó: thu nội địa 12.139 tỷ đồng, đạt 57% dự toán năm, tăng 4,5%; thu từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 13%.

(4) Tập trung cao việc triển khai các định hướng phát triển, nhiệm vụ của Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, các quy hoạch phân khu; chương trình, kế hoạch phát triển và nâng cấp các đô thị; quản lý xây dựng, không gian, kiến trúc cảnh quan; đẩy mạnh xây dựng thành phố thông minh, kiến trúc chính quyền điện tử.

(5). Sản xuất công nghiệp có dấu hiệu phục hồi tăng trở lại. Dịch vụ tiếp tục tăng trưởng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 21,9%. Thu hút đầu tư nước ngoài đứng thứ 3 cả nước, thu hút mới và điều chỉnh tăng trên 1 tỷ USD, tăng 62% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư trong nước đạt trên 5.510 tỷ đồng, thành lập mới 1.086 doanh nghiệp. Khánh thành nhà máy ép dầu (1.200 tỷ), Linfox (23 triệu USD), khởi công Logistic FM (30 triệu USD) và một số nhà máy khác.

(6). Thực hiện đồng bộ các giải pháp và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, chỉ số cải cách hành chính tăng 3 bậc, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 2 bậc, hiệu quả quản trị và hành chính công tăng 6,54 điểm; sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tăng 2 bậc; Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công cấp độ 3, 4 với 819 dịch vụ, vượt trên 100 dịch vụ so với số lượng dịch vụ công đề ra và vượt tiến độ 10 tháng so với quy định của Thủ tướng Chính phủ.

(7). Sự nghiệp văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thể thao phát triển toàn diện; tổ chức thành công Festival “Về miền Quan họ - 2019” kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại với các chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao ý nghĩa.

Lần đầu tiên Bắc Ninh có tỷ lệ học sinh giỏi đạt giải đứng trong top 5 tỉnh dẫn đầu cả nước, có học sinh đạt giải nhất môn Ngữ văn; có vận động viên phá 03 kỷ lục thế giới cử tạ; giành 04 huy chương vàng, 02 huy chương bạc cờ vua trẻ Châu Á. Khánh thành nhà hát dân ca Quan họ.

(8). Chú trọng công tác lao động, đào tạo, giải quyết việc làm, an sinh và phúc lợi xã hội luôn được quan tâm ở mức cao hơn so với cả nước, dịp Tết Nguyên đán, đã tổ chức thăm và tặng quà tăng 23 tỷ đồng so với Tết năm trước.

(9). Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, đôn đốc giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đông người, tồn đọng kéo dài, vượt cấp quá hạn tại các địa phương; thực hiện nghiêm túc các kết luận, quyết định sau thanh kiểm tra; thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

(10). Nâng cao chất lượng quân sự địa phương; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, số vụ phạm pháp hình sự giảm, tỷ lệ điều tra, phá án cao; chú trọng phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn; an toàn giao thông chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí.

II. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện 6 tháng cuối năm 2019

Trên cơ sở kết quả đạt được 6 tháng đầu năm và dự báo cho những tháng còn lại, thì cả năm 2019 ước tổng sản phẩm kinh tế là 165.120,4 tỷ đồng, tăng 2,1% so với năm 2018 (với dự báo tăng trưởng mức 2,1% năm nay, để đạt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX ở mức bình quân 10,5%/năm, thì tốc độ tăng trưởng năm 2020 phải đạt tối thiểu 10%).

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu cả năm 2019 đã đề ra, cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

(1) Tập trung chỉ đạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển để thực hiện thắng lợi, hiệu quả Chủ đề của năm 2019 “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch” và 3 lĩnh vực bức xúc.

(2) Giữ vững kỷ luật tài chính – ngân sách nhà nước, đầu tư công; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách. Tăng cường công tác quản lý đầu tư công.

(3) Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp triển khai dự án, giải ngân nhanh vốn đầu tư, sản xuất kinh doanh.

(4) Tập trung phát triển các ngành dịch vụ, thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng hiện đại, văn minh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến để phát triển du lịch.

(5) Thúc đẩy phát triển công nghiệp cả khu vực nước ngoài và trong nước.

(6) Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, phát triển chăn nuôi gia cầm, trâu, bò. Chủ động làm tốt công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai. Tích cực triển khai xây dựng các mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu; phát triển hợp tác xã, phát huy vai trò kinh tế hộ và kinh tế tư nhân và đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”.

(7) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị và nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển và các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương.

(8) Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội.

(9) Thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2019: “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

(10) Tập trung cao cho công tác nội chính, tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng – quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

(11). Đẩy mạnh các hoạt động công nghệ thông tin và thuyền thông.

(12) Tập trung nghiên cứu, triển khai, thực hiện có hiệu quả các chính sách, quy định mới của Trung ương liên quan đến phát triển toàn diện các lĩnh vực.

Trong bối cảnh 6 tháng cuối và thời gian tiếp theo dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo hành động quyết liệt; nỗ lực phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 góp phần quan trọng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm gắn với xây dựng thành phố thông minh và thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4665

Đã truy cập : 43712376