TÌNH HÌNH HỢP TÁC ĐẦU TƯ VỚI SINGAPORE

09/08/2019 08:31 Số lượt xem: 124
  1. Kết quả thu hút đầu tư từ Singapore:

Lũy kế đến ngày 10/7/2019, trên địa bàn tỉnh có 1.381 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đạt 18,2 tỷ USD, đầu tư chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong đó, có 34 dự án của nhà đầu tư Singapore với tổng vốn đầu tư là 894 triệu USD, đứng thứ 3 về quy mô vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh (sau Hàn Quốc và Nhật Bản), chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực chế biến chế tạo, xây dựng hạ tầng và kinh doanh bất động sản.

Một số dự án nổi bật của Singapore trên địa bàn tỉnh như:

+ Dự án đầu tư xây dựng KCN, đô thị và dịch vụ VSIP với tổng vốn đầu tư 311,6 triệu USD (hạ tầng KCN: 103,9 triệu USD;  đô thị và dịch vụ: 207,7 triệu USD);

+ Dự án Nhà máy ACC Việt Nam với tổng vốn đầu tư 90 triệu USD.

Các doanh nghiệp, dự án của Singapore cơ bản chấp hành quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư và doanh nghiệp, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng của tỉnh, tạo việc làm cho người lao động và tăng thu ngân sách địa phương. Qua đó, đã góp phần thắt chặt và củng cố mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore.

2. Đề xuất nội dung hợp tác đầu tư với Singpore trong thời gian tới:

Hợp tác đầu tư với Singapore không chỉ tập trung vào lĩnh vực phát triển hạ tầng mà còn tập trung đẩy mạnh vào các ngành lĩnh vực khác mà Singapore có thế mạnh là công nghệ cao, công nghệ sạch và thân thiện với môi trường; lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trên cơ sở hợp tác về đầu tư, thúc đẩy hợp tác trên các phương diện thương mại, chính trị và ngoại giao.      

Ban biên tập.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5175

Đã truy cập : 43589999