V/v BC tình hình triển khai các dự án ĐTXD CS HTKT

05/06/2017 10:50 Số lượt xem: 4063

 

Để kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất và khu nhà ở dân cư dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong năm 2018, Sở kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Bắc Ninh chỉ đạo Phòng TC-KH của địa phương chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư (thực hiện các dự án trên) tổng hợp, báo cáo theo Đề cương và Phụ biểu số 01,02 (gửi kèm).

Phương thức, thời gian nộp báo cáo

* Địa phương gửi báo cáo (kèm phụ biểu số 01, 02) đồng thời theo 02 phương thức:

+ Báo cáo bằng văn bản gửi qua đường công văn về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ File mềm báo cáo gửi về địa chỉ email: xdcb.bn@gmail.com.

* Thời gian gửi báo cáo: Chậm nhất ngày 15/01/2019.

(Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị trao đổi với đồng chí Nguyễn Minh Hương, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Số ĐT: 0943614288).

DOWNLAD TÀI LIỆU BIỂU MẪU

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4435

Đã truy cập : 43376146