Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện rà soát chuẩn hóa thủ tục hành chính

01/06/2020 15:50 Số lượt xem: 138

Sáng 01/6/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với tổ công tác của UBND tỉnh về chuẩn hóa thủ tục hành chính, dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Thành- Phó Giám đốc, cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở.

                

Đồng chí Nguyễn Quang Thành- Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị

           Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Thành- Phó Giám đốc Sở chỉ đạo các phòng chuyên môn cùng tham gia rà soát thủ tục hành chính (TTHC) của các phòng với Đoàn công tác của UBND tỉnh, thống nhất và đồng bộ các TTHC của Sở với phần mềm của tỉnh và Cổng dịch vụ công Quốc gia, đảm bảo thống nhất không trùng lặp…

         Đoàn công tác của UBND trao đổi và thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát những TTHC trên phần mềm một của của tỉnh phục vụ tích hợp, đồng bộ Cổng dịch vụ công Quốc gia của Sở, và thống nhất một số TTHC thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, 4.

        Đồng chí Nguyễn Ngọc Nam- Phó Giám đốc Trung tâm CNTT và Truyền thông đại diện tổ công tác phát biểu

          Đồng chí Nguyễn Ngọc Nam- Phó Giám đốc Trung tâm CNTT và TT đại diện tổ công tác phát biểu và thống nhất phương án rà soát lại một số TTHC thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản, đầu tư, đầu tư theo hình thức đối tác công tư và đăng ký kinh doanh…thống nhất và trình UBND tỉnh công bố và chuẩn hóa đồng bộ với Cổng dịch vụ công Quốc gia.    

          Kết thúc Hội nghị đồng chí Nguyễn Quang Thành- Phó Giám đốc Sở chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát danh mục TTHC không còn phù hợp với tình hình thực tế, chỉnh sửa bổ sung (nếu có) và báo cáo Văn phòng Sở trước ngày 4/6/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Nguyễn Duy Hà VPS./.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7300

Đã truy cập : 43765424